Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

ĐGH Phanxicô: Tin đồn phá hủy cộng đồng bởi vì nó không thích hợp hoặc thiếu thận trọng

ĐGH Phanxicô: Tin đồn phá hủy cộng đồng bởi vì nó không thích hợp hoặc thiếu thận trọng

 Cái lạnh đang dần bước vào Thành phố Vĩnh cửu, nhưng nó không làm suy giảm sự nhiệt tình của những khách hành hương.

 Trong bài giáo lý của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích ý nghĩa của điều răn thứ tám, điều cấm nói dối. Ngài nói một người có thể nói dối theo nhiều cách, không chỉ bằng lời nói, mà còn mang lại hậu quả nghiêm trọng.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

"Đó là mồ chôn đối với những thông tri không xác thực còn đang sống, bởi vì nó ngăn chặn các mối quan hệ đối ứng và tình yêu của hàng xóm láng giềng. Giao tiếp giữa con người không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng cử chỉ và thái độ, ngay cả với sự im lặng và vắng mặt. Người ta truyển đi đủ mọi chuyện mà các bạn nói và làm.”

 Ngài còn nói rằng nó không chỉ nói về bất kỳ loại sự thật nào, mà đề cập đến hành động với công lý. Ngoài ra, người ta có thể “làm rối tung sự thật.” Điều này có nghĩa là người ta nghĩ rằng chúng là đúng, khi điều đó là hoàn toàn không đúng sự thật.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Đôi khi chúng ta tự biện minh bằng lời nói, ‘Nhưng tôi nói những gì tôi nhận thấy.’ Đúng đấy, nhưng bạn đã ‘tuyệt đối hóa’ quan điểm của mình. Hay nói, ‘Tôi chỉ nói sự thật.’ Nó có thể thật đấy, nhưng bạn đã tiết lộ thông tin cá nhân hoặc giữ kín. Vì vậy, nhiều tin đồn phá hủy sự hiệp thông bởi vì nó là không thích nghi hoặc bất cẩn!”

 Đức Thánh Cha cảnh báo chống lại một mối nguy hiểm nghiêm trọng: đó là sự không thích hợp. Điều này có nghĩa là tiết lộ sự thật của người khác cho những người không cần biết.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Hãy cẩn thận. Ngồi lê đôi mách, một người ngôi lê đôi mách là một kẻ khủng bố. Bởi vì với lưỡi của anh ta hoặc chị ta thả một quả bom và sau đó bỏ đi. Những gì đã được nói, đó là thả quả bom, phá hủy danh tiếng của người khác và người ngồi lê đôi mách này thản thản nhiên ra đi.”

 Đức Thánh Cha Phanxicô đề nghị noi gương Đức Kitô. Người không công khai tiết lộ mình là ai với sự thật và lời nói, mặc dù Người đã phải trả giá bằng chính cuộc đời của Người. Bằng cách này, Người đã chứng minh ý nghĩa chủ đạo của một cuộc sống đích thực.

 Nguyễn Minh Sơn

274    15-11-2018