Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

ĐGH Phanxicô viết lời tựa cho cuốn sách của một nạn nhân bị lạm dụng

 

 

Lạm dụng tình dục là “một sự quái dị tuyệt đối, một tội lỗi tày trời,” Đức Thánh Cha viết, giới thiệu cuốn sách của Daniel Pettit. “How can a priest, at the service of Christ and his Church, come to cause such evil?” (Làm thế nào mà một linh mục, phục vụ Đức Kitô và Giáo Hội của Người, lại gây điều xấu xa như vậy?)

 

Đức Thánh Cha nhận xét về tình yêu đối với Giáo Hội mà Pettit duy trì bất chấp những đau khổ của mình. Ngài viết rằng ngài nhận thức về các nạn nhân bị lạm dụng, những người đã canh cánh cuộc sống riêng của họ. “Cái chết của họ trĩu nặng trái tim tôi, lương tâm tôi, và của toàn thể Giáo Hội,” Đức Thánh Cha viết.

 

 

Jos. Tú Nạc, NMS

1177    30-11--0001