Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

ĐGH Phanxicô: Với quyền cai quản, tôi xác nhận rằng cải cách phụng vụ là không thể đi ngược

 

 Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra một ngoại lệ về sự vắng mặt vào tháng Tám để tham dự Đại Hội về Phụng Vụ, do các giám mục Ý tổ chức.

 Nhân dịp này có sự quan trọng đáng kể bởi vì trước khi nói Đức Thánh Cha đã minh xác rằng ngài sẽ nói với “sự chắc chắn và thẩm quyền quản lý.”

 Đức Thánh Cha Phanxicô nhớ lại quá trình cải cách phụng vụ của Giáo hội Công giáo, bắt đầu năm 1903 và kết thúc 60 năm sau, ở Công đồng Vatican II. Kết quả là một Nghi thức Thánh Lễ mới chấp nhận việc sử dụng nhiều thứ tiếng khác với tiếng Latinh và nhiều bài đọc Kinh Thánh khác.

 Đức Thánh Cha đã tuyên bố “với thẩm quyền lãnh đạo” rằng cuộc cải cách này là “không thể đảo ngược” và đòi hỏi tránh “những bài đọc hời hợt, tiếp nhận thiên lệch và những thực tiễn làm biến dạng.”

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Nhiệm vụ quảng bá và bảo vệ phụng vụ là quyền hạn được ủy thác cho Tòa Thánh và các giám mục giáo phận, trách nhiệm và thẩm quyền của họ mà vào thời điểm hiện tại tôi đặt niềm tin.”

 Cuộc cải cách phụng vụ được thực hiện vào năm 1963 bởi Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã tạo cho các tín hữu Công giáo có thể tham dự sốt sắng hơn trong Thánh Lễ.

 nhiên, một số khu vực đã áp dụng cải cách một cách lạm dụng và hời hợt, có vẻ như tầm thường hóa Thánh Thể. Những sự lạm dụng cá biệt này khiến nhiều người nhìn vào cuộc cải cách một cách hoài nghi.

 Giờ đây, nhiều năm đã trôi qua và dòng nước dường như đã ổn định, Đức Thánh Cha yêu cầu tất cả những người đương sự áp dụng cải cách và nghiên cứu kỹ hơn về động cơ và ý nghĩa của nó với những thay đổi.

NM

2410    25-08-2017