Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

ĐGH Phanxicô yêu cầu các linh mục giáo xứ và các giáo sĩ Do Thái cùng làm việc để giúp đỡ những người đau khổ

ĐGH Phanxicô yêu cầu các linh mục giáo xứ và các giáo sĩ Do Thái cùng làm việc để giúp đỡ những người đau khổ

 Đức Thánh Cha Phanxicô đã cuộc tiếp kiến các tham dự viên tại một đại hội được tổ chức để lễ kỷ niệm 50 năm ngày mất của Đức Hồng y Augustin Bea, người thúc đẩy cuộc đối thoại giữa Kitô hữu và người Do Thái.

 Đức Hồng y Kurt Koch đã giải thích về một trong những di sản của Đức Hồng y Bea:

“Tên của ngài đã được đặt cho trung tâm của Đại học Giáo hoàng Gregoria nghiên cứu về Do Thái giáo một cách sâu sắc. Nó nhằm mục đích bảo đảm sự hình thành nghiêm túc cho cuộc đối thoại giữa Do Thái giáo và Kitô giáo.”

 Đức Thánh Cha đề nghị rằng cuộc đối thoại giữa Kitô hữu và người Do Thái tiến thêm một bước và di chuyển từ những nơi làm việc ra đường phố.

 Đức Thánh Cha Phanxciô:

“Tình bạn và đối thoại giữa người Do Thái và Kitô hữu cần vượt ra khỏi ranh giới của cộng đồng khoa học. Thật tuyệt vời, chẳng hạn, nếu ở cùng thành phố, các giáo sĩ Do Thái và linh mục giáo xứ có thể làm việc cùng với cộng đồng tương ứng của mình để phục vụ những người có hoàn cảnh khó khăn. Cũng vậy, bằng cách thúc đẩy con đường hòa bình và đối thoại với tất cả mọi người.”

 Cuộc đối thoại giữa người Do Thái và Kitô hữu đã được tái khởi động trong Công đồng Vatican II thông qua tài liệu “Nostra aetate”.

Nguyễn Minh Sơn

585    01-03-2019