Sidebar

Thứ Hai
04.03.2024

61

Trong Sứ điệp Mùa Chay năm 2024, được công bố ngày 1/2/2024, với tựa đề: "Thiên Chúa dẫn chúng ta đi qua sa mạc đến tự do", Đức Thánh Cha thừa nhận rằng nhân loại ngày nay đã đạt đến...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 > >>