Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

ĐGH triệu tập các Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục thế giới để bàn việc phòng chống lạm dụng trẻ thành niên

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ triệu tập các Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục thế giới về họp tại Rome để thảo luận về công việc phòng chống lạm dụng trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương.

Phó Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, Paloma García Ovejero trong một cuộc họp báo vào sáng thứ Tư 12 tháng 9 cho biết sẽ có một cuộc họp giữa các Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục với Đức Giáo Hoàng tại Vatican từ ngày 21 đến 24 tháng 2 năm 2019.

Nội dung cuộc họp báo sáng nay để nói về cuộc họp Hội đồng Cố vấn Hồng Y kết thúc sáng thứ Tư 12 tháng 9.

Cuộc họp báo cho biết Hội Đồng Cố Vấn Hồng Y đã “phản ánh đầy đủ với Đức Thánh Cha về vấn đề lạm dụng tình dục”.

Phó Giám Đốc Phong Báo Chí Tòa Thánh cho biết tất cả các thành viên của Hội đồng Hồng Y đều có mặt, ngoại trừ Đức Hồng Y George Pell, Đức Hồng Y Francisco Javier Errázuriz, và Hồng Y Laurent Monsengwo Pasinya. 

Đức Giáo Hoàng Francis đã tham dự hầu hết các phiên họp của Hội Đồng Cố Vấn Hồng Y. Ngài chỉ vắng mặt trong một một số phiên họp

Theo Phó Giám Đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, phần lớn công việc trong các phiên họp của Hội đồng Hồng Y đã được dành ra để điều chỉnh lần cuối cùng bản dự thảo Hiến Chế Tông Tòa (Apostolic Constitution) có tựa đề tạm thời là Praedicate Envangelicum.

Một bảo sao Hiến Chế Tông Toà tạm thời đã được gửi đến Đức Thánh Cha để ngài duyệt xét về phương diện giáo luật và có thể sửa đổi thêm.

Trong cuộc họp của Hội đồng, Hồng Y Seán Patrick O’Malley, của Hoa Kỳ đã cập nhật những công tác hiện tại của Ủy ban Giáo hoàng về bảo vệ trẻ vị thành niên.

Cuối cùng, các Hồng Y tham dự phiên họp đã bày tỏ tình đoàn kết với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, giữa lúc có nhiều biến cố xảy ra cho giáo hội trong những tuần vừa qua.

Nguyễn Long Thao

362    13-09-2018