Sidebar

Thứ Năm
20.06.2024

ĐGM Erwin Kräutler: Thượng Hội đồng Giám mục Amazon nên hỗ trợ các linh mục đã kết hôn, nữ phó tế

ĐGM Erwin Kräutler: Thượng Hội đồng Giám mục Amazon nên hỗ trợ các linh mục đã kết hôn, nữ phó tế

Một vị giám mục hưu trí lãnh đạo giáo phận lãnh thổ lớn nhất của Ba Tây trong khoảng 34 năm cho biết ngài hy vọng rằng Thượng hội đồng đặc biệt năm 2019 vùng Pan-Amazon sẽ dẫn đến việc tấn phong những người nam đã lập gia đình vào chức vụ linh mục và phụ nữ lên hàng phó tế.

Đức cha Erwin Kräutler, một nhà truyền giáo người Áo, đứng đầu giáo phận Xingu ở rừng mưa Ba Tây từ năm 1981 đến năm 2015, nói với Kathpress rằng sự thiếu hụt linh mục “khủng khiếp” đã khiến cho người bản địa khỏi vùng Amazon bị tước Phép Thánh Thể.

Vị giám mục 78 tuổi này, hiện vẫn là thư ký ủy nhiệm của hàng giám mục Ba Tây cho khu vực Amazon, cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 19 tháng Mười với hãng thông tấn Công giáo Áo rằng tình trạng mục vụ thảm khốc này có nghĩa là 90% tín hữu Công giáo trong khu vực không thể cử hành Phép Thánh Thể thường xuyên.

Đức Giám mục Kräutler nói người Công Giáo ở Amazon đã bị giới hạn cử hành phụng vụ Phụng Vụ Lời Chúa. Ngài nói điều này, lần lượt, đã thúc đẩy họ tham gia cộng đồng Tin Lành, đang phát triển nhanh chóng ở Châu Mỹ Latinh.

Ngài nói: “Họ hầu như không nhận thấy sự khác biệt giữa phục vụ Lời Chúa và Phúc Âm Chúa Nhật.

Vị giám trợ nói rằng tìm cách để giải quyết sự thiếu hụt linh mục sẽ là một trong những chủ đề chính của cuộc họp Thượng hội đồng đặc biệt cho khu vực Pan-Amazon. Ngài nói rằng các tiêu chí để được nhận vào chức linh mục phải được sửa đổi để cho phép việc tấn phong người nam đã lập gia đình. Và ngài nói thêm, kể từ khi phụ nữ đứng đầu nhiều cộng đồng Công giáo nhỏ, thì cũng nhanh chóng để tấn phong các nữ phó tế. Nguyễn Minh Sơn

573    25-10-2017