Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

ĐGM Joseph F. Naumann – nhân vật đứng đầu phò sự sống của HĐGM Hoa Kỳ: các chính trị gia ủng hộ phá thai không được rước lễ

ĐGM Joseph F. Naumann – nhân vật đứng đầu phò sự sống của HĐGM Hoa Kỳ: các chính trị gia ủng hộ phá thai không được rước lễ

 

Đức Tổng Giám mục Naumann cảnh báo rằng tội cực trọng không biết ăn năn hối lối là “tự đưa mình vào con đường dẫn đến hỏa ngục”

 

Vì lợi ích của mình, các chính trị gia Công giáo ủng hộ phá thai không được rước lễ, chủ tịch ủy ban phò sự sống của các giám mục Hoa Kỳ đã phát biểu.

 

Đức Tổng Giám mục Joseph Naumann ở thành phố Kansas, Kansas nói rằng, việc ủng hộ cho những “hành vi xấu xa về bản chất” của một vài viên chức chính quyền người Công giáo chẳng hạn như phá thai là một vấn đề đạo đức nghiêm trọng hơn, có thể dẫn đến tội rất trọng.

 

Những nỗ lực gần đây nhằm duy trì và mở rộng phá thai trong luật pháp của nhà nước đã cho thấy rõ những hành động đáng trách của một số quan chức và người ủng hộ đạo Công giáo,” Đức Giám mục Naumann nói.

 

“Những nỗ lực của họ nhằm hỗ trợ và thậm chí tôn vinh luật pháp như vậy sẽ dẫn đến việc giết chết nhiều đứa trẻ chưa sinh, cũng như vết thương tinh thần và cảm xúc của người mẹ và người cha của chúng.”

 

Đức Tổng Giám mục cũng cảnh báo về những hậu quả thuộc tâm linh: “Tội trọng có ý thức và không tỏ ra hối lỗi gây nguy hiểm cho linh hồn của chúng ta và tự đưa chúng ta vào con đường dẫn đến Hỏa ngục đời đời.”

 

“Chúng ta đón nhận Minh Thánh Chúa, trong tình trạng tội lỗi phàm trần, chỉ hủy hoại thêm cho số phận đời đời của linh hồn chúng ta mà thôi.”

 

“Sự sám hối chân thành, một sự hoán cải của trái tim và một nỗ lực chân chính để sửa đổi những tổn hại do tội lỗi của chúng ta gây ra, là điều cần thiết để có thể nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa.”

 

Đức Giám mục Naumann nói rằng ngài cũng có trách nhiệm bảo đảm những người Công giáo khác không bị tai tiếng hay mê muội bởi sự khoan dung bề ngoài của những chính trị gia ủng hộ những nguyên nhân vô đạo đức nghiêm trọng này.

 

“Tôi có trách nhiệm nghiêm túc với vai trò là một giám mục, tôi có trách nhiệm để bảo đảm rằng những người được tôi giao phó chăm sóc mục vụ phải nhận thức được trọng lực của đạo đức và hậu quả tinh thần về hành động của họ,” ngài nói.

 

“Tôi cũng có nghĩa vụ nghiêm túc để bảo vệ các thành viên khác trong đàn chiên của mình khỏi bị lừa dối bởi sự khoan dung ra vẻ đối với hành vi tai tiếng của một số người Công giáo trong đời sống công cộng.”

 

Mặc dù đối thoại với các chính trị gia này rất quan trọng, nhưng nếu họ từ chối ăn năn vì lợi ích của mình, họ không thể nhận được sự hiệp thông.

 

“Một điều vô cùng quan trọng là tôi cố gắng tham gia đối thoại với các nhà lãnh đạo Công giáo này. Nếu ngay cả sau khi một cuộc đối thoại kéo dài mà một người Công giáo trong cuộc sống công khai vẫn tồn tại trong những hành động tai tiếng, tôi thấy cần phải yêu cầu họ không được rước lễ, vì phúc lợi tinh thần của chính họ và để bảo vệ nhiều người khác khỏi bị sai lầm về đạo đức.”

 

Đức Tổng Giám mục kết luận bằng cách kêu gọi người Công giáo cầu nguyện cho sự “chữa lành tâm linh” của những chính trị gia đó và cho tất cả những người ủng hộ việc hợp pháp hóa phá thai.

 

“Khi chúng ta thực sự ăn năn, Thiên Chúa luôn thiết tha hào phóng Lòng Thương xót của Người dành cho chúng ta,” ngài nói.

 

Nguyễn Minh Sơn

 

303    05-03-2019