Sidebar

Thứ Hai
20.05.2024

ĐHY Andrew Yeom Soo-jung kêu gọi Lần hạt Mân Côi cho hòa bình, kêu gọi Bắc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân

 

  

Khi căng thẳng giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ leo thang, Đức Hồng y Tổng Giám mục của Seoul, Hàn Quốc, đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện Mân Côi cho hòa bình.

 “Đức Trinh Nữ Maria thúc giục chúng ta lần hạt Mân Côi để hoán cải những tội nhân và cho hòa bình trên thế giới,” Đức Hồng y Andrew Yeom Soo-jung nói, nhắc lại kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. “Chuỗi Mân Côi là vũ khí tâm linh của chúng ta để đánh bại cái ác một cách hiệu quả, và nó sẽ giúp chúng ta vượt qua những thách thức trong đức tin của chúng ta và biến đổi chúng ta trở thành những người kiến tạo hòa bình thế giới.”

 Đức Hồng y Yeom cũng kêu gọi Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

 “Vì sự an toàn và tương lai của tất cả người Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên nên ngồi vào bàn thảo luận và từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình,” ngài nói.

 

NMS

399    14-08-2017