Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

ĐHY Caffarra, một trong những hồng y “dubia” đã qua đời ở tuổi 79

 

 

 

 Ngài là vị hồng y “dubia” thứ hai chết trong khoảng thời gian hai tháng

 

 Đức Hồng y Carlo Caffarra, một trong bốn hồng y đã đệ trình “dubia” lên Đức Thánh Cha Phanxicô, đã qua đời.

 

 Đức Hồng y phục vụ với tư cách là Tổng giám mục của Bologna trong 11 năm từ năm 2004 đến năm 2015, và được Đức Benedicto nâng lên phẩm Hồng y vào năm 2006.

 

 Đức Hồng y Caffarra là một trong bốn người - cùng với các hồng y Joachim Meisner, Walter Brandmüller và Raymond Leo Burke - người đã trình bày “dubia” cho Đức Thánh Cha Phanxicô yêu cầu ngài giải quyết các cuộc tranh luận xung quanh Amoris Laetitia.

 

 Cái chết của ngài chỉ đến hai tháng sau khi Đức hồng y Meisner ra đi, để lại hai hồng y “dubia” còn sống.

 

 Vào tháng Sáu, được biết bốn có bốn vị hồng y đã muốn được yết kiến với Đức Thánh Cha sau khi ngài làm ngơ trong việc trả lời đề nghị của họ, mà không nhận được phản hồi.

 

 

 

NMS

 

991    08-09-2017