Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

ĐHY Czerny kêu gọi các đại học Công giáo nên làm nhiều hơn để đối phó với các vấn đề môi trường

dhcg1
 ĐHY Michael Czerny


Ngày 9/3/2023, trong bài phát biểu tại Đại học Gonzaga ở Spokane, bang Washington, Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, đã nói rằng các trường đại học, đặc biệt là các trường đại học Công giáo, có vai trò chính trong việc xây dựng một kế hoạch “chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta”.

Đức Hồng y Czerny khẳng định rằng kể từ khi Đức Thánh Cha ban hành thông điệp Laudato si', về việc chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta, vào năm 2015, nhiều người giờ đây đã chấp nhận rằng điều quan trọng là phải nhận ra tính liên kết của thế giới và những cách thức mà nhiều hành động của con người đang gây hại cho hành tinh.

Những ảnh hưởng môi trường liên quan đến người nghèo

Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện nói tiếp rằng chúng ta chỉ tồn tại trong một mạng lưới các mối quan hệ, với Chúa, với người lân cận của chúng ta và với chính trái đất. Lưu ý rằng Đức Thánh Cha đã đề cập đến người nghèo 60 lần trong thông điệp Laudato si', ngài kêu gọi các trường đại học đưa ra “câu trả lời cụ thể, có tầm nhìn xa và dũng cảm” đối với vấn đề hủy hoại môi trường, điều ngài cho là ảnh hưởng bất công đến người nghèo. Dụ ngôn người Samari nhân hậu là một mẫu mực giúp thoát khỏi thái độ khép kín trong nhóm của mình và tìm cách giúp đỡ người khác.

Hợp tác như công cụ của Chúa để chăm sóc thụ tạo

Đức Hồng y lưu ý rằng “Vấn đề bây giờ không phải là sự thiếu hiểu biết… mà vấn đề thực sự là sự thờ ơ và tuyệt vọng” và khẳng định: “Tất cả chúng ta có thể hợp tác như là các công cụ của Chúa để chăm sóc thụ tạo, mỗi người tùy theo văn hóa, kinh nghiệm, sự tham gia và tài năng của riêng mình.”

Quan tâm đến những yếu tố liên quan đến người nghèo trong các dự án

Do đó, Đức Hồng y Czerny kêu gọi các trường đại học Công giáo quan tâm đến yếu tố liên quan đến người nghèo trong “các dự án nghiên cứu, chương trình giáo dục, chương trình công cộng, cơ sở hạ tầng của tổ chức, chính sách và thực tiễn, cũng như các hoạt động chính trị và xã hội với tư cách là các trường cao đẳng và đại học.” Ngài cũng nhấn mạnh rằng Giáo hội ở bên những nhà hoạt động để chống lại sự suy thoái của môi trường.

(CNA 13/03/2023)

 

Theo Hồng Thủy - Vatican News (14/3/2023)

167