Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

ĐHY João Braz de Aviz nói với các nữ tu: hãy thận trọng với sự sùng bái tiền bạc  

 

 

 

Đức Hồng y João Braz de Aviz, Tổng trưởng Thánh Bộ Đời sống Thánh hiến và Các Tu hội Tông đồ, đã cảnh báo các nữ tu Phi châu chống lại sự sùng bái tiền bạc.

 

“Các giám mục và các tu sỹ thường phải tranh đấu về vấn đề tiền bạc như thế nào?” Ngài nêu vấn đề này trong bài giảng tại Thánh lễ ở Dar es Salaam, Tanzania. “Vấn đề là nó như thế nào, chúng ta biết điều đó bởi vì chúng ta nhận được tin tức về những cuộc chiến này.”

 

Ngài nói thêm:

 

Ngày nay, tiền bạc lệnh lạc mọi thứ, tiền bạc điều khiển quyền lực, tiền bạc tạo ra người nghèo, tiền bạc tạo ra cái chết, nó tạo ra vũ khí, và tạo ra nỗi sợ hãi. Chúng ta không muốn nô lệ tiền bạc, chúng ta muốn phục vụ Thiên Chúa và dùng tiền bạc vào việc phục vụ Thiên Chúa và anh chị em của chúng ta.

3278    31-08-2017