Sidebar

Thứ Ba
16.07.2024

ĐHY Koch bác bỏ những phê bình chống Đức Biển Đức 16

ĐHY Kurt Koch, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh đối thoại với Do thái giáo, bác bỏ phê bình của một số thần học Do thái và Kitô chống Đức nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16.

ĐHY Koch khẳng định rằng khảo luận của Đức Biển Đức 16 không hề đặt lại vấn đề đối thoại giữa Công Giáo và Do thái, nhưng đào sâu cuộc đối thoại này.

 Bài khảo luận của Đức nguyên Giáo Hoàng được đăng trên tập san quốc tế ”Communio” số ra tháng 7-2018, trong đó Ngài bàn về vấn đề phải chăng Giáo Hội Kitô thế chỗ trong giao ước cũ giữa Thiên Chúa và dân Israel. Một số Rabbi và thần học gia Kitô cho rằng lập trường của Đức Biển Đức 16 là ”bài Do thái”, hoặc tạo bầu không khí thuận lợi cho việc bài Do thái giáo. Cũng có một số thần học gia khác bác bỏ những phê bình tiêu cực của các Rabbi và thần học gia vừa nói.

Mục đích đóng góp của Đức Biển Đức 16

 Trong bài gửi đến phân bộ ”Thông tin đại kết” của hãng tin Công Giáo Đức, truyền đi hôm 14-8-2018, ĐHY Kurt Koch, người Thụy Sĩ, cũng là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, cho biết bài khảo luận của Đức Biển Đức 16 là một đóng góp riêng nhắm đào sâu văn kiện công bố năm 2015 của Ủy ban Tòa thánh liên lạc với Do thái giáo, với tựa đề ”Tại sao những hồng ân và ơn gọi của Thiên Chúa là điều không thể hồi lại được:, ”Suy tư về những vấn đề thần học trong tương quan Do thái và Công Giáo”. Đây là những suy tư của Đức Biển Đức 16 dùng cho nội bộ Kitô giáo và nhắm góp phần đào sâu vấn đề chứ không có mục đích ấn hành. Nhưng chính ĐHY Koch đã thuyết phục Đức Biển Đức 16 cho công bố khảo luận này, để cho thấy rõ có sự giải thích khác nhau giữa Công Giáo và Do thái giáo, và để đào sâu cuộc đối thoại.

Đối thoại là bày tỏ minh bạch lập trường của mình

 ĐHY Koch nói: ”Đối với tôi, điều quan trọng trước tiên là không phải làm cho phía Do thái bất an, nhưng là cho thấy rõ lập trường của phía Công Giáo, và phía Kitô giáo, không ai có ý nghĩ biện minh cho sự bài Do thái và chống Do thái giáo, hoặc phải truyền giáo cho người Do thái hay ít nhất phải cố gắng làm như vậy”.

 ĐHY cũng cho biết vì trong khảo luận của Đức nguyên Giáo Hoàng có chứa đựng nhiều viễn tượng có thể đào sâu cuộc đối thoại giữa Kitô và Do thái giáo, nên ĐHY đã cố gắng để khảo luận đó được xuất bản, việc làm này không hề nhắm đặt lại vấn đề đối thoại giữa hai bên. Để có cuộc đối thoại thực sự thì mỗi bênh trình bày rõ ràng lập trường của mình, những xác tín của mỗi bên, mà không nhắm chiêu dụ bên kia phải đi theo mình”   G. Trần Đức Anh 

286    15-08-2018