Sidebar

Thứ Bảy
15.06.2024

ĐHY Nichols mời gọi các lãnh đạo chính trị vì hạnh phúc của tha nhân

 

 
ĐHY Vincent Nichols, Chủ tịch HĐGM Anh quốc và vùng Galles, khích lệ giới lãnh đạo chính trị chú ý tới thiện ích của tha nhân.

VincentNichols.jpg

ĐHY đã đưa ra lời kêu gọi trên đây, sau cuộc bầu cử ngày 12 tháng 12 vừa qua, trong đó Đảng bảo thủ của thủ tướng Boris Johnson thắng lớn tại Hạ nghị viện. Chiến thắng này sẽ đẩy nhanh tiến trình Anh quốc ra khỏi Liên Hiệp Âu châu, đã được quyết định trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng 6 năm 2016.

 

Trong một thông cáo ĐHY Nichols viết rằng “kết quả cuộc tổng tuyển cử cống hiến cho quốc gia một khởi đầu mới. Nhưng nó phải thực sự là một bước khởi đầu mới mẻ hơn trong lãnh vực chính trị. Cần phải bỏ lại sau lưng bầu khí nhiễm độc đè nặng trên quốc gia trong thời gian qua với các tố cáo lẫn nhau giữa các đảng phái chính trị. Chúng ta phải nhìn vào mắt nhau và trông thấy thiện ích của người khác. Trong khi lễ Chúa Kitô giáng sinh nhập thể, lòng lành của Thiên Chúa đến gần, cần phải trông thấy và tái khám phá ra lòng tốt nơi mọi người. Vì thế tập trung chú ý nơi hạnh phúc của tha nhân là điểm khởi đầu mà chúng ta phải tìm kiếm”.

 

Tưởng cũng nên nhớ rằng khi kết thúc đại hội hồi cuối tháng 11 vừa qua, HĐGM Anh quốc và vùng Galles đã công bố sứ điệp mời gọi dân chúng chú ý tới thiện ích của mọi người và của toàn xã hội hạnh phúc trong cuộc tổng tuyển cử. Trong tương quan với các nước thành viên Liên Hiệp  Âu châu Anh quốc cần dấn thân thăng tiến hoà bình, an ninh và lãnh trách nhiệm đối với toàn cầu. Các GM cũng kêu gọi hàng lãnh đạo chính trị đối đầu với nhau trong tinh thần tôn trọng sự thật chứ không dựa trên các lời hứa không thể thực hiện được  (REI 13/12/2019)

 

Linh Tiến Khải

271    16-12-2019