Sidebar

Thứ Sáu
24.05.2024

ĐHY Parolin: ĐGH Phanxicô sẽ mang lại hy vọng mới cho Ailen

 

 
ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, xác tín rằng ĐTC Phanxicô sẽ mang lại một niềm hy vọng mới cho Ailen, và sự hiện diện của ngài tại nước này là một khích lệ cho Giáo Hội địa phương và các gia đình trên toàn thế giới.

PietroParolin.jpg

 

 ĐHY Quốc vụ khanh bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News (Radio Vatican) hôm 22-8-2018 trước khi cùng ĐTC lên đường viếng thăm Ailen từ ngày 25-8 này nhân cuộc Gặp Gỡ kỳ 9 các gia đình Công Giáo thế giới. ĐHY nói:

 

 ”Cuộc viếng thăm của ĐGH tại Ailen nhân cuộc gặp gỡ các gia đình là một cơ hội để ngài tái khẳng định giáo huấn phong phú của Giáo hội về đề tài gia đình, để nhấn mạnh vai trò thiết yếu, chỗ đứng quan trọng của gia đình trong Giáo Hội và trong xã hội, và để nâng đỡ sứ mạng của gia đình như một thực tại tình thương, lòng chung thủy, và hỗ trợ gia đình trong sứ mạng thông truyềm và giáo dục về cuộc sống”.

 

 ĐHY Quốc vụ khanh Tòa Thánh cũng xác quyết rằng ”chính sự hiện diện của ĐTC sẽ là một động lực khích lệ cho các gia đình trong sứ mạng của họ, nhất là trong sự dấn thân của các gia đình làm chứng về tình thương của Thiên Chúa và cũng để mang lại hạnh phúc này mà thế giới ngày nay đang hết sức tìm kiếm”.

 

 Thái độ trước tệ nạn lạm dụng tính dục

 

 Đề cập đến tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục, như phúc trình mới được công bố tại bang Pennsylvia Hoa Kỳ, ĐHY Parolin nhận xét rằng:

 

 ”Chúng ta đã và tiếp tục bị thương tổn sâu xa vì hiện tượng này, nó có một ảnh hưởng tàn phá đối với chứng tá của Giáo Hội. ĐGH đã luôn luôn và tiếp tục nhấn mạnh sự kiện nghĩa vụ đầu tiên của chúng ta là gần gũi các nạn nhân, giúp đỡ họ để họ có thể ”tái lập” cuộc sống của họ. Tôi tin rằng Giáo hội tại Ailen đã nhìn nhận những thiếu sót, lầm lỗi, tội lỗi của mình, và đòng thời Giáo Hội này đã đề ra một loạt các biện pháp để phòng ngừa sự tái diễn những tội ác ấy. Dầu sao tôi tin rằng cuộc viếng thăm của ĐGH tại Ailen chủ yếu diễn ra dưới dấu chỉ hy vọng, và nhất là tin tưởng, điều mà tôi gọi là khả năng giải thoát, biến đổi, cứu độ của tình yêu Thiên Chúa, được cảm nghiệm trong các gia đình. Đó cũng là một sứ điệp cởi mở hướng về tương lai mà đức tin, vốn luôn là một đặc tính của đất nước và dân tộc Ai Len, sẽ biết tái sinh trong các tâm hồn và mang lại những hoa trái hhòa bình và hạnh phúc”

 

G. Trần Đức Anh OP

275    24-08-2018