Sidebar

Chúa Nhật

01.10.2023

ĐHY Sarah: Rước lễ bằng tay là một phần của “cuộc tấn công ma quỉ” vào Thánh Thể

Đức Hồng y kêu gọi phải hết sức tôn trọng đối với Bí Tích Thánh Thể

 

Sự phổ biến rộng rãi của người Công giáo đứng và rước lễ bằng tay là một phần của cuộc tấn công của Satan đối với Giáo Hội, người đứng đầu Bộ Phụng tự và Kỳ luật Bí tích của Vatican đã lên tiếng.

 

Trong lời nói đầu của một cuốn sách về vấn đề này, Đức Hồng y Robert Sarah than phiền sự thiếu tôn kính Bí tích Thánh Thể, ngài nói rằng điều này dẫn đến niềm tin “sai lầm” về vấn đề này.

 

“Cuộc tấn công ma quỷ nguy hiểm nhất bao gồm cố gắng dập tắt niềm tin vào Bí Tích Thánh Thể, gieo sai lầm và ủng hộ một kiểu cách không thích hợp để đón nhận,” Đức Hồng y viết.

 

“Thật là cuộc chiến một bên là Michael cùng với các thiên thần của ngài và một bên Lucifer, vẫn tiếp tục trong lòng các tín hữu: mục tiêu tấn công của Satan là Thánh Lễ Hy tế và sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong hình bánh được thánh hóa.

 

“Tại sao chúng ta lại cứ khăng khăng rước lễ bằng tay? Tại sao chúng lại có thái độ thiếu vâng phục những dấu chỉ của Thiên Chúa như vậy?

 

“Quỳ xuống và đón nhận Mình Thánh Chúa bằng lưỡi là rất phù hợp với Bí tích Thánh Thể. Tôi hy vọng có thể khám phá lại và quảng bá vẻ đẹp và giá trị mục vụ theo cách thức này. Theo quan điểm và phán đoán của tôi, đây là một vấn đề quan trọng mà Giáo hội hôm nay phải suy niệm. Đây là một hành vi thờ phượng và yêu thương mà mỗi người chúng ta có thể dâng lên Chúa Giêsu Kitô.”

 

Lời tựa của Đức Hồng y xuất hiện trong cuốn sách mới “Trao Mình Thánh Chúa trên tay: một nghiên cứu lịch sử, pháp lý và mục vụ” của Don Federico Bortoli. Cuốn sách này được tái bản trên trang web La Nuova Bussola Quotidiana.

 

Rước lễ bằng tay, ngài chỉ ra, “liên quan đến sự gieo vãi nhiều những mảnh vỡ” của Thánh Thể, mặc dù nhỏ, vẫn là Mình Thánh Chúa. Thiếu tôn trọng điều này có thể khiến mọi người mất niềm tin của họ vào sự Hiện diện Thực sự, dẫn dắt người Công giáo suy nghĩ: “Ngay như cả cha xứ không quan tâm đến những mảnh vỡ, nếu ngài quản lý việc rước lễ để những mảnh vỡ có thể bị phân tán, thì điều đó có nghĩa là Chúa Giêsu không ngự trong họ, hoặc chỉ “đến một giá trị đến mức nào đó.”

 

Đức Hồng y Sarah còn chỉ trích “những xúc phạm” Bí Tích Thánh Thể. Những xúc phạm này bao gồm không chỉ “Lễ Đen” của Satan, mà còn những trường hợp rước lễ bất kính (lãnh nhận trong tình trạng tội lỗi) và trường hợp “intercommunion” (người lãnh nhận nhận không phải là người Công giáo).

 

Chúng ta không nên đón nhận Mình Thánh như bất kỳ món ăn nào khác, ngài nói thêm, người Công giáo phải duy trí ý thức thiêng liêng này.

 

“Tại sao chúng ta lại quá tự hào và không nhạy cảm với những dấu chỉ mà chính Thiên Chúa ban cho chúng ta sự tăng trưởng tâm linh của chúng ta và mối quan hệ mật thiết của chúng ta với Người?” Đức Hồng y hỏi. “Tại sao chúng ta lại không quỳ xuống để đón nhận Mình Thánh theo gương các thánh? Phải chăng là cảm thấy nhục nhã khi phải quì xuống trước mặt Chúa Giêsu Kitô hay sao?” Nguyễn Minh Sơn

4234