Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

ĐHY Turkson: Doanh nghiệp nên thúc đẩy sự liên đới kinh tế

dhytur1
 ĐHY Peter Turkson


Bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, Đức Hồng Y Peter Turkson đã suy tư về tầm quan trọng của các doanh nhân trong việc làm việc để thay đổi các phương thức và mục tiêu kinh doanh nhằm thúc đẩy sự hội nhập kinh tế của những người đang chịu cảnh nghèo đói.

Đức Hồng y Chủ tịch Hàn lâm viện Tòa Thánh về Khoa học nói răng các nhà lãnh đạo toàn cầu cần áp dụng cách tiếp cận mang tính chuyển đổi về kinh tế để những người đang gặp khó khăn về kinh tế có thể thoát khỏi đói nghèo. Ngài đã nhấn mạnh khía cạnh này trong thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi tới các nhà lãnh đạo toàn cầu.

Nói chuyện với nhà báo Mario Galgano của Vatican News, Đức Hồng Y Turkson nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thay đổi các mục tiêu của lãnh đạo trong các công ty, cũng như yêu cầu cấp bách đối với các doanh nghiệp là phải đóng góp cho xã hội ngoài việc tối đa hóa lợi nhuận của chính họ.

Ngài nhấn mạnh rằng mặc dù các công ty, theo truyền thống, tồn tại để kiếm lợi nhuận, nhưng họ cũng nên điều chỉnh các mục tiêu kinh doanh của mình phù hợp với các giá trị mang lại lợi ích cho xã hội và lợi ích chung.

Vì lý do này, ngài đã đề xuất một sự thay đổi từ tối đa hóa lợi nhuận và lợi nhuận sang tối ưu hóa chúng, đồng thời thúc giục các doanh nghiệp xem xét tác động rộng lớn hơn mà họ có đối với xã hội và đời sống con người.

Đức Hồng Y Turkson nói: “Chúng tôi muốn tận dụng các mục tiêu của kinh doanh-không chỉ lợi nhuận và lợi ích tiền tệ - mà còn cả giá trị biến đổi mà nó mang lại cho xã hội - làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, đáng sống, công bằng và toàn diện”.

Ngài thừa nhận thách thức của việc thay đổi thực tiễn kinh doanh, nhưng mời gọi mọi người chấp nhận tính chất dần dần mà những thay đổi có thể được thực hiện.

Mặc dù những thay đổi diễn ra chậm chạp, Đức Hồng Y nói tiếp: “Tôi vẫn lạc quan về tiềm năng chuyển đổi tích cực”.

Cuối cùng, Đức Hồng Y Turkson kêu gọi những người tham dự Davos hãy lắng nghe những con đường phát triển mới có thể dẫn đến một tương lai bền vững và công bằng hơn.

 

Theo Vatican News (19/01/2024)

88    20-01-2024