Sidebar

Chúa Nhật

14.04.2024

Diễm phúc được làm con Chúa và sống Lời Chúa

THỨ BẢY TUẦN 27 TN – LỜI CHÚA Lc 11,27-28

DIỄM PHÚC ĐƯỢC LÀM CON VÀ SỐNG LỜI CHÚA

Đức Maria có hai diễm phúc: một là được làm Mẹ Đấng Cứu Thế, và diễm phúc thứ hai là nghe và thực hành Lời Chúa.

Với diễm phúc được làm Mẹ Thiên Chúa, thì chắc một điều, có biết bao nhiêu người phụ nữ trên trần gian này dù có mơ ước như thế nào thì cũng chẳng bao giờ có được. Trong biến cố Truyền tin, qua lời thưa Xin Vâng với sứ thần Gabriel, Đức Maria đã trở nên Mẹ của Đấng Cứu Thế. Cho nên, Mẹ Maria đã được chúc phúc giữa các người phụ nữ, như lời ca khen của người chị họ Êlisabeth; và hôm nay, trong đoạn Tin mừng Lc 11,27-28, chúng ta lại gặp thấy lời ca ngợi của một người phụ nữ dành cho Mẹ Chúa Giêsu: “Phúc cho người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!”

Còn diễm phúc thứ hai là Mẹ Maria đã nghe và thực hành Lời Chúa. Thế nên, cũng trong đoạn Tin mừng này, chính Chúa Giêsu đã xác nhận điều đó, khi Ngài nói:“Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” Thành ra, phúc cho Mẹ Maria, không hẳn chỉ vì Mẹ đã cho Chúa Giêsu bú mớm, nhưng còn vì Mẹ đã ân cần đón nhận Lời Chúa, suy niệm Lời Chúa và để cho Lời Chúa trở nên sự sống của Mẹ. Và quả thật, không một ai đã nghe Lời Chúa và thực hành Lời Chúa như Mẹ Maria.

Tóm lại, Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu, vừa sống đời sống của Chúa, vừa sống đúng Lời Chúa nên Mẹ đã được 2 diễm phúc: sinh dưỡng Chúa Giêsu và thực hành Lời Chúa.

Người Kitô hữu chúng ta cũng có 2 diễm phúc. Diễm phúc thứ nhất, chúng ta đã có rồi, đó là qua Bí tích Rửa tội, chúng ta được làm con Thiên Chúa; còn diễm phúc thứ hai mà chúng ta đạt được hay không là tùy ở mỗi người đã, đang và sẽ sống Lời Chúa như thế nào; vì Chúa Giêsu đã nói: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”.

Tháng Mân Côi là cơ hội tốt cho mỗi người chúng ta học theo gương lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành của Mẹ Maria.

Lạy Mẹ Maria, xin dạy cho con biết nghe và hiểu Lời Chúa, nhất là biết suy niệm Lời Chúa hằng ngày và đem ra thực hành, nhờ đó, con cũng được diễm phúc như Mẹ. Amen.

 

 

 

1219    13-10-2017