Sidebar

Thứ Ba
26.09.2023

Điệp Khúc Kính Mừng

 

Năm mươi hạt ngọc Mai Côi
Năm mươi kinh nguyện, năm mươi đóa hồng

Chuỗi kinh nối kết muôn lòng
Hồng ân nối kết Thiên đường, trần gian

Vang lời Thiên sứ truyền tin
Vọng lời Giáo hội cầu xin không ngừng

Thiêng liêng điệp khúc “Kính Mừng”
Nhắc con cố gắng “xin vâng” sớm chiều

Mỗi ngày dâng kính Mẹ Yêu
Lời kinh diễm lệ vút cao tới Trời

Xin thương nâng đỡ, Mẹ ơi!
Mắt con đẫm lệ ướt đời oan khiên

Mai Côi chuỗi ngọc dâng lên
Là hoa lòng kiếp phàm nhân lữ hành

Đưa con tới Chúa Chiên Lành
Để con ngơi nghỉ an bình, Mẹ ơi!

 

(Michel Nguyễn sưu tầm)

483