Câu hỏi: Trong tất cả các loại hình thể dục thể thao, môn gì càng thắng càng thua?

 

Chú ý : Câu trả lời xin gửi qua địa chỉ: dovuigioitre@gmail.com. BTC sẽ liên hệ với người gửi đáp án đúng đầu tiên và sẽ trao quà vảo dịp Đại Hội Giới Trẻ