Sidebar

Thứ Tư
06.12.2023

Dòng Đa Minh mừng 3 dịp kỷ niệm về cuộc đời của Thánh Tôma Aquinô

stta
 Public Domain


Các
dịp kỷ niệm được mừng sẽ tập trung vào ngày sinh, ngày mất và ngày tuyên thánh của Thánh Tôma Aquinô.

3 năm sắp tới sẽ đánh dấu 3 dịp kỷ niệm lớn về ngày sinh, ngày mất và ngày tuyên thánh của Thánh Tôma Aquinô.

Đặc biệt là các tu sĩ Dòng Đa Minh ở Toulouse, Pháp, nơi chôn cất Thánh Tôma Aquinô, sẽ mừng những ngày kỷ niệm này với nhiều sự kiện khác nhau.

2023 – Kỷ niệm 700 năm tuyên thánh

Thánh Tôma Aquinô đã được Đức Gioan XXII tuyên thánh ngày 18 tháng 7 năm 1323.

2024 – Kỷ niệm 750 năm ngày mất

Tiến sĩ thiên thần” qua đời vào ngày 07 tháng 3 năm 1274 và năm 2024 sẽ đánh dấu 750 năm kể từ ngày thánh nhân qua đời.

2025 – Kỷ niệm 800 năm ngày sinh

Ngày kỷ niệm cuối cùng được cử hành sẽ là ngày sinh của Thánh Tôma Aquinô. Dù không biết chính xác ngày sinh, nhưng thánh nhân sinh năm 1225.

Trong 3 năm sắp tới, nhiều lễ kỷ niệm khác nhau sẽ diễn ra trên khắp thế giới tại các tu viện và trường đại học Dòng Đa Minh, nhằm tôn vinh một trong những vị thánh Dòng Đa Minh có ảnh hưởng nhất trong lịch sử.

 

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (27/01/2023)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

599