Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

Đồng hành với giới trẻ trong một thời đại kỹ thuật sốMột trong những nét tiêu biểu nhất của đoàn sủng Phan Sinh là sứ mạng làm những người rao giảng bình dân trong những tụ họp bình thường của đời sống dân chúng. Và trong khi các anh em có thể không còn được đi đến công viên đô thị để rao giảng hòa bình, trong thời đại kỹ thuật số của chúng ta, thì một “công viên đô thị” mới đã nổi lên: internet. Hãy thừa nhận biết bao nhiêu người tiêu phí thời gian trên phương tiện truyền thông xã hội. Vị Giáo hoàng danh dự Bênêđictô đã có lần gọi internet là một “lục địa kỹ thuật số”, cũng cần cùng sự nhiệt thành truyền giáo như Giáo hội vẫn luôn sản sinh.

Hai anh em Phan Sinh ở Mỹ - anh Dan Horan, ofm và anh Casey Cole, ofm - đã chấp nhận ơn gọi sứ vụ này.

“Tôi nghĩ chúng ta không nên sợ đi vào trong “lục địa số” này, - anh Dan nói- “Đó là cách con người làm thế nào liên lạc, học tập, tìm thú tiêu khiển, gặp gỡ nhau, chia sẻ cùng một sở thích, và kể cả khám phá đức tin của họ. Trong thời gian sống với anh em, anh Dan đã viết một trang chủ (blog) đề cập đến những đề tài xã hội và chính trị với một nền linh đạo Phan Sinh cho thế kỷ thứ 21, và đã đưa ra những câu hỏi và bình luận trên Facebook và Twitter.

“Tôi nghĩ việc bắt mạch xem giới trẻ ngày nay liên lạc như thế nào, thích nghi và nâng cấp làm sao trong khi thế giới không ngừng đổi thay, là một điều quan trọng, anh Casey nói. Là người sáng lập nên phong trào “Breaking in the Habit Media”, anh Casey đã có những sản phẩm tạo nên nội dung cho càng nhiều diễn đàn có thể, sản xuất những video trên You Tube và Instagram, viết những bài báo trên blog của anh, và trả lời các câu hỏi trên Twitter và Facebook”. Người trẻ không còn tụ tập với nhau trong những nơi chốn địa lý như họ có thói quen làm trước kia, nhưng họ đang tụ tập lại. Trách nhiệm của chúng ta, những thừa tác viên và những người truyền giáo, là đi đến những nơi của họ.”

Tuy nhiên, như cả hai anh Dan và Casey đều lên tiếng, điều trên không có nghĩa là hoàn toàn tiếp nhận những giá trị đến từ việc sống trên lục địa số. Bởi vì có thể có khuynh hướng trình bày một nhân vật khác trên mạng (online), hoặc giảm thiểu con người thành một mớ tư tưởng, những anh em nào dấn thân trong sứ vụ này cần phải nhận ra những giới hạn của nó: nó tuyệt vời trong khả năng tạo nên những tương quan, nhưng nó không mang lại sự sung mãn của trải nghiệm Kitô giáo mà người trẻ cần. Vì lý do đó, cả hai anh Dan và Casey tiêu hao rất nhiều thời gian trao đổi với chính các bạn trẻ trên mạng, đề nghị những buổi tĩnh tâm, nói chuyện, dạy học, và một cách đơn giản, hiện diện với những nhu cầu của các người trẻ hôm nay.

Để biết thêm về các công việc trên mạng của họ, hoặc liên lạc với anh Dan và Casey, xin tham khảo các địa chỉ sau:

Br. Dan Horan, ofm:

Br. Casey Cole, Ofm ở Breaking in the Habit Media:

 

  • Breakinginthehabit.org
  • Youtube.com/breakinginthehabit
1493