Sidebar

Thứ Tư
21.02.2024

Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn : Mừng Lễ suy tôn Thánh Giá

DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN : MỪNG LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

          Cùng chung tâm tình mừng kỷ niệm 350 năm Dòng Mến Thánh Giá thành lập, hôm nay, 14 tháng 9, Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn tổ chức ngày gặp mặt chị em và cùng dâng Thánh Lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Hội Dòng.

          Trước Thánh Lễ, dì Phó Tổng Phụ Trách gặp gỡ, chia sẻ và trao đổi với chị em.

          9 g 30, cộng đoàn cùng bước vào Thánh Lễ Suy Tôn Thánh Giá.

          Chủ tế Thánh Lễ là Cha Sở họ đạo Cái Mơn cũng là Cha Quản Hạt Cái Mơn và tuyên úy cho Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn.

          Trong bài chia sẻ, Cha Tuyên Úy mời cộng đoàn hãy vác Thánh Giá đời mình theo Chúa : "Mỗi người Chúa trao cho cây Thánh Giá khác nhau, không ai giống ai, đừng nhìn vào người khác mà so bì vì khi Chúa trao Chúa đã biết sức của mỗi người.. Thánh Giá đối với người Do Thái hay Hy Lạp họ coi là ô nhục, là hình khổ dành cho người tử tù... dối với người nữ tu Mến Thánh Giá chúng ta chọn Đức Kitô Chịu Đóng Đinh Là Đối Tượng Duy Nhất, thế nhưng, khi gặp thánh giá chúng ta đã có thái độ nào: từ chối, than trách… hay đón nhận với lòng yêu mến".

          Để kết, Cha ngỏ lời : "Xin cho mỗi người trong chúng ta hằng ngày biết nhìn lên Thánh Giá Chúa, để xin Người ban ơn lành trên chúng ta và thế giới, cho chúng ta biết yêu mến Thánh Giá Chúa trao mỗi ngày một hơn".

          Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành trên dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn để rồi ngày mỗi ngày chị em bước theo Đức Kitô chịu đóng đinh cách mật thiết hơn.

img3468
img3473
img3475
img3477
img3480

img3486

img34871


img3493
img3489

1690