Sidebar

Thứ Sáu
02.06.2023

Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn : Tạm biệt Bản Tình Ca

Video Thánh Lễ an táng Dì Phướng : https://youtu.be/Jc0jdrbXRjk

              Dù muốn dù không cũng không ai có thể “từ chối” khi nghe tiếng loa của Tổng Lãnh Thiên Thần. Khi tiếng loa đó gọi ai thì người đó chỉ còn biết thân thưa hai tiếng xin vâng.

              Vâng ! Vào lúc  9 giờ ngày 7 tháng 8, Dì Anna Nguyễn Thị Phướng – nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn đã đáp lại tiếng gọi của Cha để về nhà Cha trên trời. Chị em trong Hội Dòng vuốt nước mắt để  tiễn biệt người chị em – người thầy Thánh Nhạc của nhiều lớp  và cũng là bản tình ca mà Thiên Chúa thêu dệt nên cho hội dòng, cho Giáo Hội suốt 90 năm qua.

              “Nửa chữ cũng là thầy” để rồi không chỉ là thầy của một vài người mà của nhiều lớp và của nhiều người không phải đi tu. Đơn giản, Bản Tình Ca mang tên Anna muốn thổi hồn mình vào nhạc Thánh để ca tụng Thiên Chúa. Nhiều bài hát, nhiều bản nhạc và cả những hình ảnh của một người thầy có khi là chịu khó hay khó chịu để tập luyện cho thế hệ mai sau vẫn còn văng vẳng bên tai những học trò thụ huấn từ Thầy Anna.

              Chiều hôm nay, 8 tháng 8, trong lặng lẽ, trong cô tịch, chị em cùng với chị Anna dâng Thánh Lễ tạ ơn cuối cùng với chị và của chị.

              Dù bận việc không đến được với Thánh Lễ an tang chiều nay nhưng lòng của “Chàng Giám Mục Chăn Vịt” kính yêu của cả Giáo Phận Vĩnh Long vẫn hướng về ngôi Nguyện Đường ấm cúng mà suốt bao nhiêu năm qua chị Anna cùng chị em dâng lời ca tiếng hát, cầu kinh, Thánh Lễ. Đức Cha Phêrô chỉ khi bận lắm không đến được chứ bất cứ lễ an tang nào của chị em hay cả ông bà cố quý tu sĩ trong giáo phận qua đời Đức Cha đều đến với tang quyến.

              Bù vào đó, sự hiện diện của Đức Ông Barnabe Nguyễn Văn Phương – Tổng Đại Diện giáo phận Vĩnh Long đã thay mặt Đức Cha dâng Thánh Lễ chiều nay. Cùng đồng tế với Đức Ông, có 8 linh mục thân quen với Hội Dòng.

              14 g 45, cộng đoàn cùng với Dì tiến vào Ngôi Đền Thờ dưới đất để dâng Thánh Lễ xin Chúa cho Dì Anna được mau hưởng Đền Thánh trên Trời.

               Một chút về cuộc đời Dì Anna, kèm theo đó là lời cảm ơn của Hội Dòng đến với Đức Ông, quý Cha và cộng đoàn trước khi bước vào Thánh Lễ.

              15 giờ 00, Thánh Lễ tạ ơn được bắt đầu.

              Để Thánh Lễ được cử hành sốt sắng và them lời cầu nguyện cho Dì Anna, Đức Ông mời gọi cộng đoàn cùng sám hối.

              Trong bài chia sẻ, Đức Ông hết sức dễ thương lấy hình ảnh long thương xót Chúa đã yêu thương gửi đến cho nhân loại, cho mỗi người. Với con người sống và chết nhưng với Thiên Chúa là tin hay không tin. Chúng ta tin tưởng phó thác Dì Anna trong tay Chúa bởi đơn giản, 90 năm cuộc đời và đời sống tận hiến, Dì Anna đã phục vụ như tôi tớ trung thành và nhất là yêu mến khả năng Chúa ban cho để phục vụ Hội Dòng.

              Cha Chánh xứ Cái Mơn G.B.  Lê Đình Bạch – Cha Sở họ Cái Mơn cũng là cha tuyên úy của Hội Dòng đã cử hành nghi thức tiễn biệt Dì Anna.

              Cộng đoàn cùng Dì tiến ra hang đá Đức Mẹ để dâng mình cho Đức Mẹ.

              Sau khi chào tạm biệt ngôi nhà thân thương mà suốt nhiều năm trời Dì Anna sinh sống, Cha Quân – Chánh xứ Bà Chủ cùng với chị Tổng Phụ Trách Maria Nguyễn Thị Rỷ, chị Phó Maria Nguyễn Thị Khiến và chị em trong Hội Dòng đã tiễn người chị em, người thầy dạy Thánh Nhạc cũng là Bản nhạc thiêng mà Chúa ban cho Hội Dòng về nơi nghỉ tạm để chờ ngày Chúa Phục Sinh.

              Nguyện xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót thương xót linh hồn dì Anna và cho Dì mau hưởng Nhan Thánh Chúa như long Dì Anna hằng mong muốn. Xin trao gửi Bản Nhạc Thiêng vào trong long bàn tay của Chúa.

              Dì Anna ơi ! Dì thương nhớ và cầu nguyện cho Hội Dòng, cho những người thân thương và kẻ có nhiều tội là con nữa Dì nhé ! Hẹn gặp Dì trên nước Trời.

img21511

img21541

img2160

img2161
img21611

img2168

img2171
img2177

img2179
img2181

img2189

img2196

img2197
img2203
img2215
img2216

img2232

img2237

img2238

 

2850