Sidebar

Thứ Tư
17.08.2022

Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn : Thường huấn tu sĩ 2018

          Thường huấn ! Có thể nói là chương trình mà các Hội Dòng rất quan tâm để gởi đến tu sĩ trong Hội Dòng những vấn đề, những chủ điểm để sống đời sống ơn gọi của mình sao cho phù hợp với đường hướng của Giáo Hội.

          Trong dòng chảy để lo cho đời tu trì ngày một tốt hơn, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn trong những ngày đầu tháng 9 này đã tổ chức kỳ thường huấn tu sĩ.

          Qua 2 ngày chị em được học hỏi về Phong Trao Thiếu Nhi Thánh Thể trong khóa Sa Mạc Stephano, quý chị bước vào thường huấn với chương trình “Mục Vụ và Sư Phạm Giáo Lý”.

          Quả thế, Giáo Lý rất cần cho mỗi Kitô hữu vì qua Giáo Lý, Kitô hữu mới biết được Chúa một cách rõ nét hơn. Chính vì lẽ đó, cần phải học hỏi Giáo Lý, đào sâu về Giáo Lý để chuyển tải những gì đã học hỏi được đó chính là một trong những trọng tâm sứ vụ của người nữ tu khi phục vụ các họ đạo.

          Trong những ngày thường huấn về Giáo Lý này, Cha Phanxicô Nguyễn Văn Việt – đặc trách Giáo Lý toàn quốc cũng như của Giáo Phận Vĩnh Long đã về với Cái Mơn để chia sẻ, để giúp quý chị về Mục Vụ và Sư Phạm Giáo Lý.

          Rất tận tình và tỉ mỉ, Cha Phanxicô Xaviê đã gợi lại cho cộng đoàn từ bản chất, mục đích, nhiệm vụ của Giáo Lý Viên. Kèm theo đó, Cha gợi đến cho quý chị định hướng việc dạy Giáo Lý tại Việt Nam.

Xen theo những phần trình bày như thế, Cha Phanxicô Xaviê nhắn nhử Giáo Lý Viên cần chú ý nhiều đến việc:

-         Vun trồng đời sống nội tâm

-         Sống chiều kích thiêng liêng

Mọi thành phần cần được kêu gọi nên thánh:

-         Nên thánh

Cạnh đó, Giáo Lý Viên cần phải hiệp thông với Hội Thánh và dựa theo gương mẫu hiệp thông Chúa Ba Ngôi để sống tâm tình đó.

Rất thực tế, Cha Phanxicô Xaviê mời cộng đoàn về thực hành dạy Giáo Lý, cách riêng dạy Giáo Lý làm sao cho hấp dẫn.

 Và, vấn đề lớn nhất của dạy Giáo Lý vẫn là dạy Giáo Lý Kinh Thánh. Nếu không biết Kinh Thánh nghĩa là không biết Chúa Kitô như Thánh Gieronimo đã khẳng định :  “Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô”. Chính vì thế, Cha Phanxicô Xaviê hướng dẫn cộng đoàn về việc dạy Giáo Lý Thánh Kinh.

Để kết, Cha Phanxicô Xaviê nhấn mạnh về nhiệm vụ của Giáo Lý Viên :

-         Giáo dục đức tin

-         Giáo dục phụng vụ

-         Huấn luyện luân ly

-         Dạy cầu nguyện

-         Giáo dục đời sống công đoàn

-         Khai tâm cho việc truyền giáo

Dạy giáo lý là đào tạo sống hiệp thông để truyền giáo

Dạy giáo lý để đào tạo những người thánh.

Những ngày thường huấn tu sĩ Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn khép lại trong bầu khí vui tươi và phấn khởi. Quý chị em sẽ về lại với các cộng đoàn được Nhà Dòng sai đến để tiếp tục phục vụ họ đạo mà Chúa gửi đến qua ý Bề Trên.

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi luôn đến và ở lại với quý chị và nâng đỡ quý chị trên mọi nẻo đường đời để quý chị luôn là những tu sĩ như lòng Chúa mong muốn.

img0307 

img0308 

 img03091
img0310
img031212
img0314
img0317
img0324
img0329
img03311
img0339

img0342
img0320
img0322
 

1091