Sidebar

Thứ Năm
30.11.2023

Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum : Mùa dâng hiến

Hằng năm vào tháng 6, tháng của mùa Dâng Hiến, các Hội dòng thường tổ chức Lễ Khấn cho các Nữ tu. Những bông hoa muôn màu muôn sắc được dâng hiến cho Thiên Chúa để phục vụ mọi người.

 Vào lúc 9g00' sáng ngày thứ Sáu, 02.06.2017, tại ngôi Thánh đường Họ đạo Cái

Nhum, Thánh Lễ Tuyên Khấn cho các 8 Nữ tu Tiên Khấn - 11 Nữ tu Vĩnh Khấn - 2 Nữ tu mừng Kim Khánh và 1 Nữ tu mừng Ngọc Khánh Khấn Dòng được diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Chủ tế Thánh Lễ là Đức Cha Phêrô - Giám mục Giáo phận Vĩnh Long, cùng với đoàn đồng tế gần 80 Linh mục trong và ngoài Giáo phận, trong đó có sự hiện diện của Đức Ông Barnaba - Tổng Đại Diện và Kiêm Đặc Trách Tu Sĩ Giáo phận Vĩnh Long, Đức Viện Phụ Đan Viện Phước Vĩnh.

 Cảm Tạ Hồng Ân Thánh Hiến;, đó là tâm tình của các Nữ tu Mến Thánh Giá Cái Nhum: Cảm tạ Chúa đã ban cho Hội dòng có thêm thành viên mới, có thêm thợ gặt nhiệt thành trong cánh đồng truyền giáo. Đặc biệt tri ân Người vì chặng 50 năm, 60 năm Hồng Phúc được kết giao ân nghĩa với Người trong đời sống hiến dâng - phục vụ.

 Chúng con ước mong Hội dòng có thêm nhiều người dâng mình cho Chúa nhờ lời cầu nguyện và sự công tác của mọi người bằng cách giới thiệu ơn gọi đến Hội Dòng.

 Chúng con chân thành tri ân!

unnamed-8123

unnamed-7123
unnamed-3123
img2646

unnamed-2123
unnamed-1123
img2601
img26461
unnamed-5123
unnamed-41234
unnamed123456

img2662
img2667

3285