Sidebar

Thứ Bảy
02.12.2023

Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum : Mừng Lễ Suy Tôn Thánh Giá

         Cùng với nhiều Hội Dòng Mến Thánh Giá trong cả nước mừng Lễ Suy Tôn Thánh Giá, sáng hôm nay, Thứ Bảy, 14 tháng 9, Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum mừng trọng thể Lễ Suy Tôn Thánh Giá. Đơn giản là trong năm nay, cùng nhịp sống với các Hội Dòng, Mến Thánh Giá Cái Nhum mừng 350 năm Mến Thánh Giá hiện diện tại Việt Nam.

          Từ rất sớm, cộng đoàn dân Chúa đến với Cái Nhum từ nhiều họ đạo và có khi ở rất xa. Đơn giản vì những người này gắn kết với Cái Nhum và trở thành rất thân quen với tên gọi Hội Ái Hữu. Nơi Hội này, của ít lòng nhiều, mỗi người chia sẻ chút gì đó cho Cái Nhum bởi Mến Thánh Giá Cái Nhum vẫn còn thiếu và thiếu rất nhiều. Nhất là công trình xây dựng ngôi Nguyện Đường cho Hội Dòng vẫn còn đang dang dở. Chị cựu Tổng đang “khất thực” đâu đó chưa về nhà nhưng lòng vẫn dõi theo những sinh hoạt rất thân thương từ bấy lâu của Hội Dòng.

          9 g 00 sáng, cộng đoàn cùng sinh hoạt trong tâm tình tìm hiểu Hội Ái Hữu, những sinh hoạt đạo đức. Hoạt động này được quý nữ tu của Hội Dòng đảm trách. Đặc biệt có sự hướng dẫn của Cha Đaminh Saviô Phạm Văn Vinh đến từ Đan Viện Thánh Mẫu Phước Sơn Bà Rịa.

          10 g 00, Thánh Lễ Suy Tôn Thánh Giá được cử hành hết sức trang nghiêm và sốt sắng.

          Chủ tế Thánh Lễ là Cha Gioan Phạm Hữu Diện – Cha Sở Cái Nhum cũng là Cha tuyên úy của Hội Dòng. Cùng với Cha Gioan có Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tùng và nhiều Cha khác nữa.

          Trong bài chia sẻ, Cha Đaminh Saviô Phạm Văn Vinh mời cộng đoàn cùng chiêm ngắm mầu nhiệm Thánh Giá Chúa cũng như mời gọi mọi  người hãy vác thập giá đời mình theo Chúa.

          Sau Thánh Lễ, cộng đoàn cùng dùng chung bữa cơm huynh đệ.

           Nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum. Xin Chúa ban cho công trình xây dựng Nguyện Đường của Hội Dòng từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa.

 

1523