Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum: Sa mạc Trợ Úy Stêphanô

          Sau 2 ngày “khổ chế” : 5 và 6 tháng 9 năm 2018, sa mạc sinh đã hoàn tất tốt đẹp chương trình của Khóa Sa Mạc Stêphanô.

          Được biết, Khóa Sa Mạc Stêphanô này dành riêng cho quý nữ tu của Hội Dòng đang phục vụ ở các họ đạo trong Giáo Phận Vĩnh Long cũng như các giáo phận khác nữa trong vai trò là là người huấn luyện, truyền đạt cho những em được trao gởi. Rất cần trau dồi kiến thức không chỉ ở khóa Sa Mạc này nhưng ngày mỗi ngày cần phải được đào luyện chính mình để trở thành những nữ tu chân chính và trở thành người huấn luyện Thiếu Nhi Thánh Thể như lòng Chúa mong muốn.

          Trong thao thức cũng như tâm tình rèn luyện nhân cách đời tu và khả năng phục vụ, Chị Tổng Phụ Trách và những Chị có trách nhiệm trong Hội Dòng đã tổ chức nhiều khóa học khác nhau, đặc biệt khóa Sa Mạc diễn ra trong 2 ngày này.

          Mục đích chính cũng như ý nghĩa trong những ngày này là đưa đến một đường lối thống nhất chung, xuyên suốt giữa các cấp trong việc giáo dục đức tin và nhân bản cho các em thiếu nhi theo phong trào Thiếu nhi Thánh Thể. 

Tuyên Úy Sa Mạc Stephano là Cha Micae Nguyễn Hà Thiện Tâm – đặc trách Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Vĩnh Long. Trưởng Sa Mạc là Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tùng – cha phó họ đạo Cái Nhum cũng là đặc trách Thiếu Nhi Thánh Thể họ đạo Cái Nhum.

Cùng với hai Cha là các Trưởng trong Ban Huấn Luyện đến từ Tổng Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và một số Dì trong hội dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum.

Chương trình của 2 ngày này rất khít khao và xuyên suốt từ lúc vào Sa Mạc, Lãnh Nhận Lời Chúa.

Sau những phần đó, các sa mạc sinh được học biết về các nghi thức Thiếu Nhi Thánh Thể, lịch sử và bước tiến của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, bản chất – tôn chỉ Thiếu Nhi Thánh Thể, phương pháp hàng đội, các bài ca sinh hoạt, các sinh hoạt trong giờ Giáo Lý, tổ chức và điều hành Thiếu Nhi Thánh Thể và đặc biệt vai trò của quý nữ tu trong Thiếu Nhi Thánh Thể với trách vụ Trợ Úy.

Đặc biệt, sa mạc sinh được nêu ra những tâm tình, thắc mắc để được Ban Huấn Luyện giải đáp và chia sẻ.

Giữa hai ngày này, đỉnh điểm và trọng tâm vẫn là giờ Chầu Thánh Thể và đặc biệt là Thánh Lễ. Trong giờ Chầu cũng như Thánh Lễ, các sa mạc sinh được kín múc Tình Yêu của Thánh Thể.

Trong bài chia sẻ, Cha Gioan Phạm Hữu Diện – Cha Sở của họ đạo Cái Nhum cũng là Cha Tuyên Úy của Hội Dòng – đã về sự khôn ngoan của Chúa Giêsu. Phêrô cảm thấy vô lý vì ông đã vất vả cả đêm nhưng tin Lời Chúa và đã thả lưới. Phêrô nhắm cá nhưng Chúa muốn nhắm đến ông là lưới người chứ không phải lưới cá.

Cha Gioan mời cộng đoàn cũng như chính bản thân Cha là nghe Chúa hay nghe ai ?

Những ngày qua, trại sinh được trở lại với tâm hồn trẻ thơ dù rằng mình không còn nhỏ để hòa mình vào các giờ sinh hoạt, vui chơi chung với nhau và đặc biệt được học hỏi rất nhiều điều từ quý Cha và Ban Huấn Luyện.

16 g 30 chiều 6 tháng 9 - 2018, trại sa mạc Stêphanô tổ chức tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum đã khép lại trong bầu khí vui tươi, yêu thương và hiệp nhất.

Trước khi Sa Mạc Stephano khép lại, với những tâm tình, Cha Tuyên Úy Sa Mạc Stephano là Cha Micae Nguyễn Hà Thiện Tâm – đặc trách Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Vĩnh Long và  Trưởng Sa Mạc là Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tùng – cha phó họ đạo Cái Nhum cũng là đặc trách Thiếu Nhi Thánh Thể họ đạo Cái Nhum nhắn gửi với các sa mạc sinh hãy ra đi đến những chỗ nước sâu để thả lưới như tâm tình của vị Chủ Chăn đáng kính là Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn mạch của Tình Yêu luôn đồng hành với Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, với các sa mạc sinh để ngày mỗi ngày Hội Dòng cũng như các sa mạc sinh hôm nay sống tròn vẹn đời tu của mình cũng như chịu khó nhiệt thành ra chỗ nước sâu để thả lưới.

img5190
img5218
img5243
img5252
img5253
img5257
img5260
img5266
img5273
img5278
img5282
img5285
img5288
img5289
img52951
img5298
img5317
img5332
img5335
img5339
img5355
img5360
img5357

img5346


1062    08-09-2018