Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum: Thánh Lễ Tạ Ơn - Làm Phép Nhà Nguyện và Thánh Hiến Bàn Thờ 03.5.2021

img556012
“Ân huệ nhà Chúa chúng con tận hưởng,
Lộc Thánh đền Ngài lại được đầy no.”

Thánh lễ cung hiến bàn thờ và nguyện đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum do Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai chủ tế vào lúc 9 giờ 00, thứ hai ngày 03 tháng 5 năm 2021. Cùng đồng tế với ngài có Đức Ông Barnaba - Tổng Đại Diện, Cha Gioan Phạm Hữu Diện -  Tuyên Úy của Hội Dòng, Quý Cha trong và ngoài Giáo phận.

Tham dự thánh lễ có đông đảo quý Tu sĩ, Quý Ân nhân và Thân nhân của toàn thể chị em trong Hội dòng.

Với nghi thức rảy nước thánh nói lên hành động thanh tẩy, chẳng những thanh tẩy những bức tường còn thơm mùi sơn mới, đây còn là hành động nói lên việc thanh tẩy chính những người tham dự hôm nay.

Đức Cha Phêrô đã chia sẻ niềm vui với các chị em qua bài giảng của thánh lễ kính hai thánh Philipphê và Giacôbê tông đồ: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,16). Ngài nhấn mạnh chính Đức Giêsu Thánh Thể hiện diện trong nhà tạm nơi nguyện đường là nơi để mỗi người đến lãnh nhận sự thật và sự sống. Chúng ta chỉ nhận ra điều đó nhờ cặp mắt đức tin và trái tim rộng mở. Đặc biệt, ngài nhắn nhủ với các chị em trong Hội dòng tinh thần hiệp thông chia sẻ nơi cộng đoàn và từ đó bước ra bên ngoài xã hội để sống đức tin và phục vụ theo tinh thần của Hội dòng.

Sau phần phụng vụ Lời Chúa, Đức Cha Phêrô chủ sự nghi thức làm phép xức dầu thánh hiến Bàn thờ, nghi thức diễn tả mầu nhiệm Đức Kitô đã dâng mình cho Chúa Cha vì sự sống của thế gian.

Tiếp tục Thánh lễ là phần Phụng vụ Thánh Thể .

Sau Thánh lễ, Chị Tổng phụ trách Hội Dòng nói nên lời tri ân Đức Cha, Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu sĩ, Quý Ân nhân và Thân nhân đã dành cho Hội Dòng những tâm tình yêu thương, đã giúp đỡ để xây dựng nên ngôi nhà Chúa sau bao năm chị em trông chờ và đặc biệt là sự hiện diện trong buổi lễ hôm nay.
BBT 

3582