Sidebar

Thứ Bảy
02.12.2023

Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum: Thánh Lễ thánh hiến và tạ ơn

          Hòa cùng niềm vui mùa thánh hiến của Giáo Hội nói chung và của Việt Nam nói riêng, sáng hôm nay, thứ Sáu 10 tháng 7 năm 2020, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum hiệp dâng Thánh Lễ thánh hiến và tạ ơn.

          Niềm vui của Hội Dòng được lan tỏa trên mọi nẻo đường về với chiếc nôi của Giáo Phận Vĩnh Long đó là họ đạo cổ kính Cái Nhum. Hoa và những chiếc bong bóng khoe sắc màu như hòa chung niềm vui của chị em tuyên lời khấn đầu, vĩnh khấn và mừng kỷ niệm khấn hôm nay.

          Giữa cơn đại dịch vẫn lan tràn ở nhiều nơi trên thế giới mà hôm nay Cái Nhum được đón tiếp từ Đức Cha, Đức Ông đến mọi thành phần dân Chúa phải chăng đó là ơn riêng. Với tâm tình đó, Thánh Lễ tạ ơn ơn hôm nay thật tròn đầy ý nghĩa.

          Từ rất sớm, cộng đoàn dân Chúa gần xa đã về với ngôi thánh đường thân yêu Cái Nhum.

          9 g 00, Thánh Lễ bắt đầu.

          Đoàn rước khởi đi từ tiền sảnh Nhà Xứ Cái Nhum.

          Chủ tế Thánh Lễ thánh hiến và tạ ơn sáng nay đó là Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai - Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long. Cùng hiệp thông với Đức Cha Phêrô trong Thánh Lễ này có Đức Ông Barnabê - Tổng Đai Diện, Cha Sở Gioan Phạm Hữu Diện cũng là Cha Tuyên Úy của Hội Dòng MTG Cái Nhum, Cha Hạt Trưởng Cái Mơn G. B. Lê Đình Bạch và nhiều Cha khác nữa.

          Cộng đoàn dân Chúa tham dự Thánh Lễ sáng nay có quý tu sĩ nam nữ cũng như giáo dân trong và ngoài Giáo Phận Vĩnh Long.

          Mở đầu Thánh Lễ, Đức Cha Phêrô mời cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện và tạ ơn với Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum hôm nay.

          Dựa trên bài Tin Mừng Chúa Giêsu nói rằng hãy đến với Chúa và hãy học cùng Chúa, Đức Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại một thế giới đang muốn lìa xa Chúa.

          Giữa thế giới muốn lìa xa Chúa thì được nghe Chúa nói : Hãy đến với tôi và hãy học cùng tôi.

          Kế đến, Đức Cha Phêrô phân tích cho cộng đoàn về ý nghĩa cũng như tâm tình mà Chúa mời gọi : " ... Nhiều đoạn Tin Mừng chúng ta thấy đòi hỏi sự dấn thân hết mình. Theo Chúa phải vác thánh giá mỗi ngày và mang lấy ách của Chúa nhưng chị em đừng lo vì Chúa thấy tình trạng của những người theo Chúa như thế nào. Chúa biết sự yếu đuối của chị em hội dòng Mến Thánh Giá. Hôm nay Chúa mời tất cả những ai vác thánh giá hãy đến với Chúa. Chúa mời gọi mọi người đến với Chúa ... Về lâu dài thì ách của Chúa giải phóng chúng ta. Ách tình yêu giống ý tưởng cửa hẹp mà Chúa mời đi qua hơn là con đường rộng thênh thang không dẫn đến đâu cả.

          Chúa cũng mời vào trường của Chúa để học hỏi sự khiêm nhường của Chúa. Chúa sẽ ban cho chị em niềm vui của Nước Trời. Niềm vui của những người biết Chúa yêu thương và tha thứ ...

          Trong trường học của Chúa, chị em học được sự dịu dàng với Chúa và với anh chị em. Các chị em ở trong trường học này mang lấy ách, mang thánh giá của Chúa. Một số chị em đây tương lai sẽ gánh vác, một số chị em đã gánh vác thập giá của Chúa nhiều năm qua. Cùng gách vác thập giá để thoát khỏi sự dữ".

          Để kết thúc bài chia sẻ, Đức Cha mời cộng đoàn : Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria xin Chúa giúp cho chị em từ bỏ. Vì nếu chúng ta và chị em tranh đấu cho có những tiện nghi thì chúng ta tự cho mình đủ rồi và không muốn vác lấy thánh giá của Chúa và không học nơi Chúa bài học khiêm nhường nữa.

        Đức Cha khuyên nhủ Hội Dòng hãy yêu thương nhau : "Không có chia rẽ trong thân thể ... Nếu một bộ phận nào khỏe mạnh thì mọi bộ phận cũng yêu thương. Trong tinh thần này, xin Chúa chúc lành cho chị em tiên khấn, vĩnh khân, kim khánh, ngọc khánh, kim cương khánh và cho tất cả chúng ta đang hiện diện nơi đây".

          Sau bài giảng là nghi thức tuyên lời khấn đầu trong Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum

Maria Nguyễn Thị Mai Đinh

Anna Phạm Thị Hương Lan

Maria Phạm Thị Thảo

Maria Lê Tuyết Thùy Vi

Maria Nguyễn Thị Kim Hằng

Matta Nguyễn Thị Như Ý

Theo đó là lời vĩnh khấn của quý chị :

Maria Mađalêna Nguyễn Kim Phương

Teresa Võ Thị Tuyết Trinh

Anê Nguyễn Thị Mỹ Ái

Anna Nguyễn Thị Bảo Ân

          Nghi thức tiên khấn và vĩnh khấn khép lại thì lời tuyên lời khấn mừng kỷ niệm Ngân Khánh, Kim Khánh, Ngọc Khánh và Kim Cương Khánh của quý chị được diễn ra thật sốt sắng. Quý chị mừng:

Ngân khánh

Maria Nguyễn Thị Diễm

Maria Nguyễn Thị Mỹ Phượng

Anna Võ Thị Thanh Thủy

Kim khánh

Maria Trần Thị Trung (nguyên Tổng phụ trách)

Agata Vũ Thị Trông

Agata Nguyễn Thị Nga

Ngọc khánh

Cecilia Nguyễn Thị Hậu (nguyên Tổng phụ trách)

Kim cương khánh

Maria Phan Thị Hiếu

Anê Dương Thị Thơm

          Trước khi Thánh Lễ khép lại, dì Anê  Trần Thị Loan - Tổng Phụ Trách thay lời cho Hội Dòng cảm ơn Đức Cha, Đức Ông Barnabê - Tổng Đại Diện, Cha Sở Gioan Phạm Hữu Diện - Cha Tuyên Úy Hội Dòng, quý Cha phó, quý tân linh mục, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn. Dì Tổng cũng không quên cảm ơn gia đình của quý Bà, quý Dì dâng hiến quý Bà và quý Dì cho Hội Dòng. Dì cũng cảm ơn quý thầy lễ sinh, ban quới chức, đội kèn, anh em trong ban âm thanh ánh sáng, trật tự ...

          Thánh Lễ khép lại sau hơn 2 tiếng đồng hồ. Trời dẫu nắng nóng nhưng không cản được niềm vui, niềm hạnh phúc của Hội Dòng, cách đặc biệt với các khấn sinh cũng như quý nữ tu mừng kỷ niệm khấn hôm nay.

          Có lẽ niềm vui ấy được nhân lên rất nhiều vì lẽ mừng Kim Khánh và Ngọc Khánh hôm nay có 2 Maria Trần Thị Trung và Cecilia Nguyễn Thị Hậu là 2 Dì nguyên Tổng phụ trách của Hội Dòng.

          Như tâm tình chia sẻ của Đức Cha, cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho những chị em sẽ vác thánh giá và những chị em đã vác thánh giá trong thời gian dài của 50 năm, 60 năm và cho đến hết cuộc đời. Xin Chúa thêm ơn để quý Dì luôn chọn Chúa và Thánh Giá Chúa là lẽ sống cho đời của quý Dì cũng như xin cho quý Dì luôn biết nhìn lên Chúa và học sự hiền lành và khiêm nhường từ nơi Chúa.

 

 

 

3863