Sidebar

Chúa Nhật

14.04.2024

Dòng nam Anh Em Âu Tinh Cải Tổ: Thông báo đón nhận ơn gọi

 

 
DÒNG ANH EM ÂU TINH CẢI TỔ MỜI GỌI CÁC BẠN NAM TẠI VIỆT NAM

autinhcaito_01.jpg

- Nam độc thân, không quá 35 tuổi

 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ( bạn có thể vừa học vừa tìm hiểu)

 

- Có ý hướng sống thánh hiến

 

- Biết tiếng Anh giao tiếp ( bạn học trong thời gian tìm hiểu)

 

- Sẽ tập trung học tập tại Phi Luật Tân, học xong buộc trở về Việt nam

 

- Trường hợp quá tuổi, hoặc đã rời khỏi một hội dòng được yêu cầu cao hơn.

 

Mời liên hê với Fr. Dominique Ký để được hướng dẫn..

 

Đt: 0906574409 / email: n_ky@live.com

 

Tên Dòng: DÒNG ANH EM ÂU TINH CẢI TỔ

 

ORDER AUGUSTINIAN RECOLLECTS

 

NGUỒN GỐC: Dòng được thành lập thế kỷ 16, tại Tây Ban Nha

 

LINH ĐẠO: YÊU – HỌC – SỐNG ( LOVE – LEARN – LIVE)

 

- Sống hiệp nhất trong cộng đoàn, một lòng một trí cầu nguyện cho Giáo Hội và biến đổi xã hội.

 

- Bao gồm "Tu luật đời sống thánh hiến của Thánh Âu Tinh" và "Kim chỉ nam Sống"

 

HOẠT ĐỘNG: Hoạt động đa dạng qua nhiều lĩnh vực, đặc biệt giáo dục.

 

Dòng hiện có khoảng 1200 thành viên trên khắp thế giới

 

http://www.agustinosrecoletos.com

 

 autinhcaito_02.jpg

autinhcaito_03.jpg

 

1668    10-02-2019