Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

1545

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn chúng con thương tiếc báo tin: Người Chị Em của chúng con là Nữ tu MARIA LÊ THỊ VIỄN vừa được Chúa gọi...

 

1384

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn chúng con thương tiếc báo tin: Người Chị Em của chúng con Nữ tu ANNA NGUYỄN THỊ THANH vừa được Chúa...

 

1 2 3 4 5 6 > >>