Sidebar

Chúa Nhật

14.07.2024

2578

Nữ tu TÊRÊSA NGUYỄN THỊ LÀNH Sinh ngày 11. 09. 1934 Tại Họ Đạo Bãi Xan – Trà Vinh Đã được Chúa gọi về Lúc 14 giờ 00’ ngày 15 tháng 05 năm 2020 Khấn...

 

2119

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo: Nữ tu TÊRÊSA NGUYỄN THỊ THỦY Sinh ngày 21. 12. 1940 Tại...

 

3358

Cách đây 150 năm, năm 1870, Dòng Kitô Vua- Cái Nhum được thành lập để đáp ứng nhu cầu có thêm những...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 >