Sidebar

Thứ Năm
20.01.2022

ĐTC chào biệt Sýp để bay đến Hy Lạp

ĐTC bắt đầu chương trình ngày mới từ lúc 6:30 sáng với thánh lễ riêng. Sau đó, ngài chào biệt các nhân viên, ân nhân và thân hữu Toà Sứ thần, và di chuyển bằng xe ra sân bay Larnaca cách Toà Sứ thần 50km.

ĐTC đến sân bay lúc 9:10am. Tại đây, đã diễn ra nghi thức chào biệt. Trước hết, ĐTC được Tổng thống Sýp đón tại lối vào Sảnh VIP của sân bay và cả hai có một cuộc gặp riêng trong vài phút trước khi ra thảm đỏ dẫn lên máy bay.

ĐTC chào Tổng thống Sýp trước khi lên máy bay

ĐTC chào Tổng thống Sýp trước khi lên máy bay


ĐTC được Tổng thống tháp tùng duyệt qua đoàn quân nhạc và đoàn quân danh dự. Sau đó, ngài chào đoàn tuỳ tùng trước khi bước lên cầu thang máy bay.

ĐTC và Tổng thống Sýp duyệt qua đoàn quân danh dự

ĐTC và Tổng thống Sýp duyệt qua đoàn quân danh dự


Chiếc máy bay A320neo của hãng Aegean chở ĐTC cất cánh lúc 9:30am giờ địa phương từ sân bay Larnaca để bay đến Athen của Hy Lạp. Bắt đầu chuyến tông du đến Hy Lạp.

Theo Văn Yên, SJ - Vatican News (04/12/2021)

58