Sidebar

Thứ Hai
22.07.2024

ĐTC khuyến khích người trẻ tái tạo thế giới đã bị tổn thương vì đại dịch

cq5damthumbnailcropped75042212
 
Trong sứ điệp video được đọc bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha thúc giục những người trẻ tham dự Diễn đàn Lương thực Thế giới theo hình thức online từ ngày 1 đến 5/10 đừng để mình giới hạn bởi lối suy nghĩ thiển cận không chịu thay đổi nhưng hãy phấn đấu vì một tương lai tốt hơn.
 

Diễn đàn Lương thực Thế giới, được khởi xướng bởi Ủy ban Giới trẻ của Tổ chức Lương Nông, viết tắt là FAO, là một phong trào và mạng lưới sáng tạo do người trẻ lãnh đạo nhằm mục đích biến đổi hệ thống lương nông và đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), đặc biệt là “không còn nạn đói”.

Hành động và giải quyết các thách đố của gia đình nhân loại

Đức Thánh Cha cảm ơn ông Khuất Đông Ngọc, Tổng giám đốc của FAO trong việc triệu tập “cuộc họp quan trọng và hỗ trợ cho một thế hệ lãnh đạo mới khao khát công lý”. Ngài chỉ ra rằng những người trẻ trên khắp thế giới đang trau dồi khả năng sáng tạo và năng lượng của họ để giải quyết các nguyên nhân cơ cấu của cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay, từ các cuộc xung đột vũ trang kéo dài đến những tác động tàn phá của biến đổi khí hậu.

Đức Thánh Cha nhận định: “Cảm thức thuộc về cùng một cộng đồng và hành tinh khiến họ cảm thấy cách mạnh mẽ sự cấp bách hành động và giải quyết những thách thức đang gây ra cho gia đình nhân loại theo những cách mới”. Họ mang đến cho chúng ta những giải pháp sáng tạo để giải quyết những vấn đề cũ và sự can đảm không bị hạn chế bởi tư duy thiển cận chống lại sự thay đổi.

Phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp hơn

Các bạn trẻ tham dự Diễn đàn được mời gọi hiệp nhất và kiên trì trong mục tiêu của họ. Đức Thánh Cha kêu gọi họ đừng mơ những ước mơ “nhỏ mọn” nhưng hãy “phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp hơn và biến những khát vọng đó thành những hành động cụ thể và ý nghĩa”. Ngài yêu cầu họ “bỏ lại sau lưng những thói quen và hành động sai lầm và tái tạo thế giới đang bị lung lay bởi đại dịch này”. Ngài nói, điều này “sẽ là hiện thực đáng mừng nếu bạn gieo được tinh thần liên đới, sáng tạo và cao thượng”.

Đừng làm người trẻ thất vọng

Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới “đừng làm các thế hệ mới thất vọng”. Ngài yêu cầu họ nhìn vào đôi mắt của những người trẻ đang yêu cầu họ thay đổi, lắng nghe mối quan tâm của họ và được truyền cảm hứng từ tầm nhìn của họ. Ngài nói rằng “chính hiện tại của chúng ta sẽ xác định tương lai của họ”.

Cuối cùng Đức Thánh Cha hy vọng rằng những người trẻ sẽ nhắc các lãnh đạo có những quyết định hy vọng để đối phó với sự thất vọng và đoàn kết trong sứ mạng để đảm bảo không ai không có được những phương tiện để sống cuộc sống xứng với nhân phẩm.

Theo Hồng Thủy - Vatican News (02/10/2021)

400    02-10-2021