Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Dự án “Không ai bị loại trừ” của Bộ Truyền thông dành cho người khuyết tật

Dự án “Không ai bị loại trừ” của Bộ Truyền thông của Tòa Thánh về Ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khiếm thính sẽ được thực hiện bắt đầu vào Lễ Phục sinh.

Dự án là một kênh YouTube của Vatican News, nhằm giúp người khuyết tật giao tiếp, có thể tiếp cận các bài giáo lý của Đức Thánh Cha trong các buổi đọc Kinh Truyền Tin / Lạy Nữ Vương Thiên Đàng và các buổi Tiếp kiến chung vào thứ Tư hàng tuần.

Bộ Truyền thông cho biết, dự án “Không ai bị loại trừ” là sự đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Sứ điệp Nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật năm 2020. Đức Thánh Cha viết trong Sứ điệp: “Tôi nhắc lại: cần phải cung cấp các phương tiện phù hợp và dễ tiếp cận để loan truyền đức tin. Tôi cũng ước mong các phương tiện này sẽ được cung cấp miễn phí cho những người cần chúng. Và điều này cũng được thể hiện qua các công nghệ mới, đã được chứng minh là rất quan trọng đối với tất cả mọi người trong thời điểm đại dịch này”.

Theo Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, đây là một dịch vụ sẽ cung cấp khả năng tiếp cận các bài giáo lý của Đức Thánh Cha diễn ra vào thứ Tư hàng tuần và Kinh Truyền Tin / Lạy Nữ Vương Thiên Đàng cho những người khuyết tật về giao tiếp. Dịch vụ này sẽ được cung cấp qua kênh YouTube của Vatican News. Đặc biệt, một kênh trực tiếp sẽ được cung cấp cho bản dịch Ngôn ngữ ký hiệu Ý (https://e.va/lis) và một kênh Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (https://e.va/asl)

Dự án sẽ bắt đầu với Sứ điệp Phục sinh Urbi et Orbi vào Chúa Nhật ngày 4/4, mang tính chất thử nghiệm và kéo dài trong một năm, với hy vọng có thể trở thành một kênh phát bình thường bằng nhiều ngôn ngữ. Cùng với kênh YouTube dành riêng cho người khuyết tật trong giao tiếp, một ứng dụng có thể tiếp cận dành cho người khuyết tật về giác quan sẽ được thực hiện trong những tháng tới, cho phép sử dụng tích hợp nội dung truyền thông của Vatican, đặc biệt chú ý đến người khiếm thị và người mù cũng như với các khuyết tật về giao tiếp.

Dự án được thực hiện nhờ sự hợp tác và hỗ trợ tài chính của Viện người khiếm thính Pio ở Milan, CBM Ý - Kitô giáo truyền giáo cho người mù trên thế giới, Radio Freunde von Vatikan và Trung tâm người khiếm thính Thánh Phanxicô Borgia ở Chicago.

 
953    03-04-2021