Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

Đức cha Giuse Trần Văn Toản: Mọi thành phần dân Chúa có trách nhiệm loan báo Tin Mừng

 


Trong thư mục vụ gửi cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Long Xuyên tháng 03/2021, Đức cha Giuse Trần Văn Toản mời gọi mọi thành phần dân Chúa ý thức trách nhiệm và thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng của mình. Đặc biệt, trong thư mục vụ này, Đức cha Giuse đã đưa ra 5 việc làm cụ thể để hiện thực hóa lời mời gọi trên. Sau đây là thư mục vụ của ngài.
THƯ MỤC VỤ THÁNG 03/2021

MỌI THÀNH PHẦN DÂN CHÚA CÓ TRÁCH NHIỆM LOAN BÁO TIN MỪNG

Anh chị em thân mến!

Chúng ta tiếp tục triển khai điểm nhấn sinh hoạt của Giáo phận năm 2021 là thi hành Sứ vụ Loan báo Tin Mừng. Chủ đề của thư mục vụ tháng 3 là “Mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận đều có trách nhiệm loan báo Tin Mừng”.

Trước hết, từ ánh sáng Lời Chúa, chúng ta suy tư chủ đề với 3 ý tưởng chính:

Thứ nhất, mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận được mời gọi tham dự vào sứ vụ loan báo Tin Mừng. Quả thật, trước khi về trời, Chúa Giêsu trao sứ vụ Loan Báo Tin Mừng cho tất cả mọi người tin vào Chúa: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19). Áp dụng lệnh truyền này trong Tông huấn Niềm Vui của Tin Mừng, ĐGH Phanxicô viết: “Vào thời chúng ta, lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi thu thập môn đệ” đang vang dội trong những khung cảnh đổi thay và đầy thách thức mới cho sứ mạng loan báo Tin Mừng của Hội Thánh, và tất cả chúng ta được kêu gọi tham gia vào cuộc “đi ra” truyền giáo mới này” (số 20). “Tất cả chúng ta” có nghĩa là bao gồm cả các đức giáo hoàng, các giám mục, các linh mục, các phó tế, các tu sĩ và giáo dân trong Hội Thánh Chúa Kitô.

Thứ hai, Chúa Thánh Thần là tác nhân chủ yếu trong sứ vụ loan báo Tin Mừng của Giáo phận. Quả thật, sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần, đám đông tin vào Chúa Kitô trở thành một cộng đoàn hiệp thông để loan báo Tin Mừng. “Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ” Cv 2, 46-47). Theo Tông huấn Niềm Vui của Tin Mừng số 23, đây cũng chính là sự hiệp thông trong sứ vụ loan báo Tin Mừng: “Hiệp thông và truyền giáo liên kết mật thiết với nhau”. Trung thành noi gương Thầy mình, Hội Thánh hôm nay thấy tuyệt đối phải ra đi rao giảng Tin Mừng cho mọi người, mọi nơi, mọi dịp, không do dự, không miễn cưỡng hay sợ hãi. Niềm vui của Tin Mừng được dành cho mọi người: không thể loại trừ ai.”

Thứ ba, vì ý thức sứ vụ loan báo Tin Mừng là của mọi thành phần dân Chúa trong Hội Thánh, nên trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngay trong hoàn cảnh các Kitô hữu bị bách hại, Lời Chúa được loan truyền mạnh mẽ bởi từng người tín hữu: “Hồi ấy, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các Tông Đồ ra, mọi người đều phải tản mác về các vùng quê miền Giu-đê và Sa-ma-ri. Vậy những người phải tản mác này đi khắp nơi loan báo lời Chúa” ( Cv 8, 1-4). Áp dụng cho Hội Thánh ngày nay, Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng số 24 viết: “Một cộng đoàn loan báo Tin Mừng cũng nâng đỡ, đồng hành với dân chúng ở mỗi bước đi trên đường, bất kể con đường này có thể dài hay khó đi bao nhiêu. Cộng đoàn này cũng quen với việc kiên nhẫn chờ đợi và sự chịu đựng tông đồ.”

Với giáo phận Long Xuyên, từ khi được thành lập năm 1960, mọi thành phần dân Chúa đã góp phần thực hiện sứ vụ loan báo Tin Mừng. Từ các tín hữu bản địa, cũng như các tín hữu di cư, gồm các giám mục, các linh mục, các tu sĩ nam nữ và giáo dân, tất cả trở thành dụng cụ của Chúa Thánh Thần thực hiện công cuộc loan báo Tin Mừng tại địa phương này.

Ngoài ra, lịch sử Giáo phận còn đậm nét sự quan tâm đến việc huấn luyện và thường huấn để mọi thành phần dân Chúa ngày càng ý thức về sứ vụ loan báo Tin Mừng và tích cực thực hiện sứ vụ này. Đó là các chủng viện, các viện giáo lý, các tiền chủng viện, các trường học, các lưu xá... Đó là các khóa huấn luyện cho hàng giáo sĩ, chủng sinh và tông đồ giáo dân. Đó là việc thiết lập các điểm truyền giáo mà mọi thành phần dân Chúa được kêu gọi góp phần.

Hơn nữa, theo giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, Giáo phận hiện đang nỗ lực thực hiện sự hoán cải mục vụ để mời gọi mọi thành phần Dân Chúa tham gia hiệp thông đồng trách nhiệm vì sứ vụ loan báo tin mừng: “Tôi ước mơ một “chọn lựa truyền giáo”, nghĩa là một nỗ lực truyền giáo có khả năng biến đổi mọi sự, để các thói quen, các cách hành động, các giờ giấc và chương trình, ngôn ngữ và các cơ cấu của Hội Thánh có thể được khai thông thích hợp cho việc loan báo Tin Mừng cho thế giới hôm nay, hơn là cho sự bảo tồn của Hội Thánh… Như Đức Gioan Phaolô II có lần nói với các Giám Mục vùng Châu Đại Dương: “Mọi sự canh tân của Hội Thánh phải lấy truyền giáo làm mục tiêu để tránh rơi vào nguy cơ của một Hội Thánh qui vào chính mình” (Số 27)

Với ý thức trên, thư mục vụ tháng này xin đề xuất những sinh hoạt nhằm gây ý thức về trách nhiệm của mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận đối với sứ vụ loan báo Tin Mừng:

1/ Trong các bài giảng của các Thánh Lễ, đặc biệt là lễ Chúa Nhật và lễ Trọng trong năm, xin hàng giáo sĩ (giám mục, linh mục, phó tế) đặc biệt nhấn mạnh đến sứ vụ loan báo Tin Mừng trong đời sống người Kitô hữu.

2/ Trong thư mục vụ hàng tháng năm 2021, từng đề tài về sứ vụ loan báo Tin Mừng sẽ được triển khai. Xin mọi người quan tâm đón nhận như những chất liệu để suy tư, cầu nguyện và sẵn sàng dấn thân cho sứ vụ loan báo Tin Mừng.

3/ Trong chương trình “Kể chuyện Chúa Giêsu tại Long Xuyên lần II”, chúng ta sẽ có cơ hội để học hỏi, thảo luận, kết hợp với cầu nguyện cho sứ vụ loan báo Tin Mừng của giáo phận. Xin mọi người tích cực tham gia và cộng tác.

4/ Trong các cuộc tĩnh tâm, các cuộc thường huấn, các khóa học hỏi, các cuộc gặp gỡ… được tổ chức trong năm 2021 này, xin các Ủy ban và các Đoàn hội Đạo đức gây ý thức về sứ vụ loan báo Tin Mừng cho các thành viên tham dự.

5/ Trong các sinh hoạt các giáo xứ, giáo họ, giáo hạt, liên giáo hạt, của các đoàn thể…, với những sáng kiến nhằm gây ý thức trách nhiệm loan báo Tin Mừng cho cộng đồng Dân Chúa, xin các cha cộng tác với các tu sĩ, và tông đồ giáo dân trân trọng và thực hiện những sáng kiến này cho cộng đoàn của minh.

Điều quan trọng là chúng ta phó thác công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo phận cho Chúa Thánh Thần. Xin Ngài huấn luyện Giáo phận trở thành cộng đoàn thừa sai, hăng hái ra đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Và với ơn Chúa Thánh Thần, Giáo phận sống mùa Chay thánh với tinh thần sám hối và canh tân cho sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Trong năm đặc biệt kính thánh Giuse, giáo phận cũng phó thác cho thánh Giuse các tâm hồn thiện chí trong Giáo phận đang hăng say giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em lương dân.

Xin Chúa Giêsu, Đức Mẹ, và Thánh Giuse đồng hành với gia đình Giáo phận trong công cuộc loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa.

+ Giuse Trần Văn Toản
Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên
1100    03-03-2021