Sidebar

Thứ Bảy
02.07.2022

Đức Cha Phêrô chủ sự Thánh lễ Khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục cấp Giáo phận

khaimac112


Cùng tất cả các giáo phận cả nước, vào lúc 8 giờ sáng ngày Chúa nhật I Mùa Vọng (28/11/2021), Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long, đã long trọng cử hành Thánh lễ Khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục cấp Giáo phận tại Tiểu Chủng viện Thánh Philipphê Minh.

Khởi đầu Thánh lễ, Đức Cha Phêrô đã nhắc lại chủ đề của Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI là: “Hướng đến một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ”. Cùng với đó, Đức Cha cũng đề cập đến ba tiến trình chính của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI: cấp Giáo phận, cấp Châu lục và cấp Hoàn vũ. Tiếp đến, Đức Cha đã mời gọi mọi người khẩn nguyện Chúa Thánh Thần để xin Người ngự đến trên toàn thể Hội Thánh và Thượng Hội Đồng như xưa Người đã ngự đến trên các tông đồ trong ngày Hội Thánh khởi đầu sứ vụ.

Trong bài giảng gồm hai phần, Đức Cha Phêrô đã dành phần thứ hai để mang đến những giải thích ngắn gọn về Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI. Trước hết, Đức Cha Phêrô đã đề cập đến điểm mới của Thượng Hội đồng Giám mục lần này là một tiến trình gồm ba giai đoạn: cấp Giáo phận, cấp Châu lục và cấp Hoàn vũ. Sau đó, dựa theo tài liệu của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Phêrô đã giải thích về một số điểm chính yếu của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI.

Về chủ đề, Đức Cha giải thích: “‘Hiệp hành’ ở đây là ‘cùng đi với nhau’. Giáo Hội hiệp hành được diễn tả như là một Giáo Hội biết lắng nghe, chú ý lắng nghe... ‘Hội Thánh hiệp hành’ là toàn thể Dân Chúa (giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân) cùng nhau tiến bước, trong khi lắng nghe Chúa Thánh Thần và Lời Chúa, toàn thể dân Chúa hiệp thông với nhau và tham gia vào sứ mạng của Hội Thánh. Sứ mạng đó là sứ mạng loan báo Tin Mừng, làm cho nhiều người biết Chúa.

Về ba chiều kích của hiệp hành là hiệp thông, tham gia và sứ vụ, Đức Cha đã nhấn mạnh đến mối liên hệ mật thiết của ba chiều kích này với nhau. Trong đó, chiều kích hiệp thông phát xuất từ tình yêu và sự hiệp nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi, để rồi từ đó tất cả chúng ta (giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân) “đều có vai trò của mình trong việc phân định và thực hiện lời kêu gọi mà Thiên Chúa dành cho dân Ngài”. Chiều kích tham gia nhấn mạnh đến việc “mọi thành phần Dân Chúa đều được mời gọi lắng nghe nhau cách chân thành và tôn trọng” và cùng nhau “cầu nguyện, lắng nghe, phân tích, đối thoại, phân định và góp ý về việc đưa ra các quyết định mục vụ phù hợp hết sức có thể với ý muốn của Thiên Chúa”. Chiều kích sứ mạng nhắc lại mục đích hiện hữu của Hội Thánh là để “thi hành sứ mạng truyền giáo”, sứ mạng này không gì khác hơn là “làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa ở giữa toàn thể gia đình nhân loại”.

Ngoài ra, Đức Cha cũng nhắc đến những thái độ cần phải có để tham gia tiến trình xây dựng Hội Thánh hiệp hành, đó là: “Toàn thể dân Chúa biết lắng nghe nhau, chia sẻ, đối thoại, giúp cho vấn đề trở nên thêm phong phú hơn, phân định (...), bỏ đi tính tự mãn, và nâng cao niềm hy vọng trong tương lai.” Bên cạnh đó, Đức Cha cũng đề cập đến những cám dỗ cần cảnh giác, gồm có: chủ nghĩa duy cá nhân, cái nhìn tiêu cực về người khác, gây xung đột và chia rẽ, lắng nghe cách thiển cận, và chỉ thấy khía cạnh con người mà bỏ qua khía cạnh Giáo Hội và Thiên Chúa. Hơn nữa, Đức Cha cũng đề cập đến mười chủ đề được thực hiện trong tiến trình hiệp thông, tham gia và sứ vụ: các bạn đồng hành trên cuộc hành trình, lắng nghe, phát biểu, cử hành, chia sẻ trách nhiệm, đối thoại trong Giáo Hội và trong xã hội, đại kết, tham gia và uy quyền, biện phân và quyết định, và tự đào tạo trong tiến trình hiệp hành.

Cuối cùng, Đức Cha Phêrô mời gọi tất cả mọi người chúng ta cầu xin Chúa hướng dẫn và giúp cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế giới hoàn thành việc gặp gỡ, lắng nghe và phân định mới để hiệp thông, tham gia và sứ vụ được thực hiện trọn vẹn và tốt lành hơn.

Thánh lễ khai mạc Thượng Hội Đồng cấp giáo phận là một sự nối tiếp với Thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI đã được Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành cho Giáo Hội hoàn vũ và cho Giáo phận Rôma vào ngày 10/10/2021, tại Đền thờ Thánh Phêrô. Vào ngày 10/11/2021, Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đã ấn định ngày 28/11/2021 (Chúa nhật I Mùa Vọng) sẽ là ngày cử hành Thánh Lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục cấp Giáo phận, do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự trên toàn quốc. Giai đoạn cấp Giáo phận của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI sẽ diễn ra từ tháng 10/2021 đến tháng 8/2022.

Ban Truyền Thông Giáo Phận Vĩnh Long

856