Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai

dc-phero-hai1

18/05/1954: Sinh tại Bến Tre, giáo phận Vĩnh Long
1966: Học tại Tiểu chủng viện Vĩnh Long và sau đó tại Đại chủng viện Xuân Bích Vĩnh Long.
1978: Sống tại gia đình
1991: Tiếp tục học tại Chủng viện Vĩnh Long
31/08/1994: Thụ phong linh mục cho giáo phận Vĩnh Long
1994–2004: Học tại Institut Catholique de Paris, Pháp và đậu bằng tiến sĩ triết học;
2004–2008: Đặc trách ơn gọi tại giáo phận Vĩnh Long
Từ năm 2008: Giáo sư Triết học tại Đại chủng viện Cần Thơ và Đại chủng viện Thánh Giuse, Tổng giáo phận Tp HCM.
Từ năm 2012: Phó Giám đốc Đại chủng viện Cần Thơ.

7/10/2015: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Phêrô Huỳnh Văn Hai, làm Giám mục chính toà giáo phận Vĩnh Long.

11/12/2015: Lễ nhậm chức Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long

23473