Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

Đức Maria và Giá trị cao đẹp của người Phụ Nữ

Đức Maria và Giá trị cao đẹp của người Phụ Nữ

Trong thế kỷ 20, thánh mẫu học đã tiến triển về mặt thần học và tu đức, gần đây còn tăng thêm khía cạnh xã hội và mục vụ, kể cả sự hiểu biết thêm vai trò phụ nữ trong cộng đoàn Kitô hữu và trong xã hội như đã được nêu bật trong vài văn kiện của Huấn quyền Giáo hội.

Trong phần kết thúc công đồng Vaticano II, ngày 8-12-1965, các nghị  phụ trong sứ điệp gởi cho tất cả phụ nữ trên thế giới : “Giờ đã đến, khi mà ơn gọi của phụ nữ đã được diễn tả trọn vẹn, giờ mà người phụ nữ đã chiếm được trong xã hội một tầm ảnh hưởng, một địa bàn và một thế lực chưa từng thấy xưa nay.”

“Trong những năm gần đây, phẩm giá và thiên chức của người phụ nữ – đề tài tư duy của lý trí và của Kitô giáo – đã mặc lấy một tầm quan trọng đặc biệt. Đó cũng là lời được khẳng định trong Tông thư “Phẩm giá người Phụ nữ”.

Trong thế kỷ này, vai trò và phẩm giá phụ nữ là đối tượng tranh đấu của phong trào Nữ quyền, đôi khi với hình thức sôi nổi chống lại những gì làm ngăn trở việc đánh giá cao và phát triển nhân cách của phụ nữ cũng như việc họ tham gia vào đời sống xã hội và chính trị.

Trước những yêu sách đó, Hội thánh, nhất là trong thời gian gần đây, đã tỏ ra đặc biệt quan tâm và được thúc đẩy bởi sự nhận thức rằng:

Nếu biết nhận ra chân dung đích thực của Đức Maria thì sẽ tìm ra một lời giải đáp hữu hiệu cho khát vọng giải phóng phụ nữ. Đức Maria là người duy nhất đã thể hiện được cách tuyệt diệu chương trình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Kế hoạch Thiên Chúa đã được biểu lộ ngay từ trong Cựu ước, với trình thuật sự tạo dựng nam-nữ theo hình ảnh Thiên Chuá (St 1,27). Thiên Chúa nhìn thấy những gì mình đã làm thật là một điều rất tốt đẹp (St 1,31). Trong kế hoạch đó, sự khác biệt không bao hàm sự thấp kém của người nữ hay sự bất bình đẳng giới mà biểu lộ tính phong phú của chương trình sáng tạo. Với Đức Maria, Thiên Chúa đã tạo nên một phụ nữ vượt xa số phận bình thường của người nữ Evà, nâng lên tới cấp hoàn hảo. Đức Maria là kẻ “Được chúc phúc hơn mọi người nữ” mặc dầu mỗi người nữ đều tham dự vào phẩm giá siêu việt của Đức Maria trong chương trình của Thiên Chúa.

Các phụ nữ cần khám phá sự quý trọng mà Thiên Chúa dành cho mình hầu ý thức hơn về phẩm giá cao quý của họ…

Trải qua dòng lịch sử, nhiều phụ nữ đã đau khổ vì tài năng bị coi rẻ, bị hạ thấp và gánh chịu những thiên kiến bất công. Mặc dầu tình trạng này đã có một vài cải thiện nhưng vẫn tồn tại ở nhiều nước và không ít lãnh vực trên thế giới…

Công trình tuyệt diệu mà Đấng Tạo hóa đã thực hiện nơi Đức Maria cung cấp cho hết mọi người nam-nữ có cơ hội để khám phá vài chiều kích mà trước đây chúng ta chưa đánh giá đúng mức…

Đức Maria thật là khuôn mẫu về sự phát triển sung mãn của thiên chức phụ nữ vì bất chấp những giới hạn áp đặt trên điều kiện xã hội của mình, Đức Maria đã và sẽ gây được một ảnh hưởng vô biên đối với thân phận nhân loại và với sự biến đổi xã hội.

Trước sự khai thác bỉ ổi của những kẻ muốn biến phụ nữ thành một đối tượng vô phẩm giá, dành cho sự thỏa mãn đam mê dục tính, thì Đức Maria khẳng định giá trị cao vời của phụ nữ, một hồng ân và phản ảnh vẻ đẹp của Thiên Chúa.

Sự thánh thiện tuyệt vời của Đức Maria thay vì ngăn cản con đường cao cả đi theo Chúa thì theo chương trình hồng ân của Chúa, trở nên dấu chỉ khuyến khích mọi kitô hữu hãy cởi mở cho quyền năng của ơn Chúa vì đối với Chúa không có gì mà không thể làm được. Vì thế nơi Đức Maria, mọi người đều được kêu gọi hãy tín thác nơi Thiên Chúa toàn năng, Đấng có thể thay đổi con tim, dìu dắt tới sự hoàn toàn tiếp đón kế hoạch yêu thương quan phòng của Ngài.

Nữ tu Mai Thành, CND-CSA

648