Đức Phanxicô mong muốn đến Fatima trong Ngày Thế Giới Trẻ 2023


47
Đức Phanxicô mong muốn đến Fatima trong Ngày Thế Giới Trẻ 2023
Đức Phanxicô trong lần hành hương Fatima năm 2017
 
Ngày 29 tháng 4, Đức Phanxicô nói với hồng y António Marta, giám mục giáo phận Leiria-Fatima, ngài mong muốn đi hành hương Fatima  nhân Ngày Thế Giới Trẻ ở Lisbon năm 2023. Hồng y António Marta đã đăng tin trên ở trang mạng của đền thánh Đức Mẹ Bồ Đào Nha.
Trong một buổi tiếp kiến riêng ở Vatican, Đức Phanxicô bày tỏ ý định của mình cho hồng y Marta biết. Ngài cũng bày tỏ mong muốn của mình với Tổng thống Cộng hòa Bồ Đào Nha, Marcelo Rebelo de Sousa ngày 12 tháng 3.
Đây sẽ là lần thứ nhì Đức Phanxicô đi Fatima, sau chuyến đi năm 2017. Trong chuyến đi năm 2017, ngài đã phong thánh cho Jacinta và Phanxicô, hai trong số ba em bé đã được Đức Mẹ hiện ra vào năm 1917,
Dự kiến ban đầu vào mùa hè năm 2022, nhưng do đại dịch Tòa Thánh đã hoãn lại đến năm 2023. Đây sẽ là lần thứ 37 của sự kiện quy tụ các bạn trẻ công giáo trên thế giới, và là lần thứ 4 dưới triều giáo hoàng của Đức Phanxicô.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch