Sidebar

Thứ Năm
29.09.2022

Đức Phanxicô tiếp các tù nhân của nhà tù nổi tiếng Rebibbia ở Rôma

Đức Phanxicô tiếp các tù nhân của nhà tù nổi tiếng Rebibbia ở Rôma

 

Ngày thứ hai 21 tháng 6, Đức Phanxicô đã tiếp một nhóm khoảng 20 tù nhân người Ý tại Nhà Thánh Marta, Vatican. Họ được giám đốc nhà tù, linh mục tuyên úy và một số quan chức đưa đi, sau đó các tù nhân được đi thăm Viện Bảo tàng Vatican.

 

Các tù nhân này bị giam ở nhà tù Rebibbia,  ngoại ô phía đông của thành phố Rôma mà một số giáo hoàng đã từng đến thăm trong  quá khứ. Giáo hoàng đầu tiên đến thăm là Đức Gioan-Phaolô II, năm 1983 ngài đến đây để gặp Mehmet Ali Ağca, người Thổ Nhĩ Kỳ đã ám sát ngài năm 1981. Năm 2011 Đức Bênêđictô XVI cũng đã đến đây thăm các tù nhân, còn Đức Phanxicô đến đây ngày Thứ Năm Tuần Thánh năm 2014 để rửa chân cho họ.

Ngày 9 tháng 3 năm 2020, khi thành phố Rôma bắt đầu cách ly, cũng như tù nhân các nhà tù khác ở Ý, các tù nhân ở đây đã nổi dậy. Lý do cuộc nổi dậy là vi họ sợ lây lan trong các tòa nhà quá đông đúc và các chuyến thăm của gia đình bị ngưng. Cũng như nhiều lần Đức Phanxicô đã can thiệp để giúp họ, lúc đó ngài đã tố cáo tình trạng quá tải trong nhà tù là một “tai hại nghiêm trọng.”

Trước khi tiếp tiếp các tù nhân của nhà tù Rebibbia ngày 21 tháng 6 năm 2021, năm 2015 Đức Phanxicô cũng đã đến thăm nhà tù này, ngày 2 tháng 4 năm 2015. | © Keystone

Nhà tù này cũng có một khu dành cho phụ nữ. Ngày 11 tháng 4, ngài đã mời một số nữ tù nhân tham dự thánh lễ ngày chúa nhật Lòng Chúa Thương Xót.

Marta An Nguyễn

161