Sidebar

Thứ Sáu
02.06.2023

Đức Thánh Cha gia tăng quyền hạn Đức Hồng y Tagle về mặt kinh tế và hành chánh

kardinalluisantoniotagledikasteriumfrdieevangelisierungdsc0993
 Đức Hồng y Luis Antonio Tagle | Bild Copyright:© Kathpress/Paul Wuthe


Đức Thánh Cha Phanxicô gia tăng quyền hạn cho Đức Hồng y Luis Antonio Tagle về mặt kinh tế và hành chánh.

Theo Tông hiến mới “Các con hãy loan báo Tin mừng” về Giáo triều Roma, chính Đức Thánh Cha là Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, và Đức Hồng y Tagle, nguyên là Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, trở thành Quyền Bộ trưởng, và phụ trách Phân Bộ thứ hai, phụ trách việc loan báo Tin mừng đầu tiên và các giáo phận mới.

Đức Tổng giám mục Rino Fisichella trước đây là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin mừng trở thành Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, phụ trách phân bộ thứ nhất, lo về việc loan báo Tin mừng trong Giáo hội nói chung.

Trong Sắc lệnh công bố hôm thứ Sáu, ngày 18 tháng Ba vừa qua, Đức Thánh cha quyết định rằng Đức Hồng y Tagle, Quyền Bộ trưởng là đại diện pháp lý, phụ trách tất cả các thẩm quyền về mặt kinh tế và quản trị, trước đây thuộc quyền Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Đức Hồng y có hai vị Đồng Tổng thư ký: một vị là Chủ tịch bốn Hội Giáo hoàng truyền giáo, và một vị phụ trách công việc của vị Tổng thư ký Bộ Truyền giáo như trước đây.

Tóm lại, Đức Hồng y Tagle phục hồi trọn quyền bính như một Tổng trưởng Bộ Truyền giáo trước đây.

Sắc lệnh của Đức Thánh cha ký ngày 01 tháng Tám năm ngoái (2022), nhưng mãi đến nay mới công bố.

(KAP 18-3-2023)

Theo G. Trần Đức Anh, O.P. - Đài Chân Lý Á Châu (18/3/2023)

150