Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Đức Thánh Cha kêu gọi sự cộng tác giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục

pxco1


Ngày 31/5, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến các tham dự viên Đại hội của Hiệp hội Cha mẹ Élèves de l'Enseignement Libre (Apel), nhắc nhở các cha mẹ về vai trò chính của họ trong việc giáo dục con cái, và kêu gọi toàn xã hội, trước hết nhà trường giúp đỡ cha mẹ thực hiện nhiệm vụ này.

Đại hội được tổ chức từ ngày 31/5 đến 02/6, và Đức Thánh Cha nói ngài gửi sứ điệp đến Đại hội này vì đối với ngài người trẻ, gia đình, hiện tại và tương lai của xã hội là trung tâm sự quan tâm của ngài.

Đức Thánh Cha giải thích các cha mẹ là nhân vật chính và kiến trúc sư đầu tiên của việc giáo dục, nhưng nhiệm vụ này đòi hỏi sự giúp đỡ của toàn xã hội, bắt đầu từ trường học. Một liên minh mạnh mẽ giữa trường học và gia đình giúp truyền tải giá trị tinh thần và nhân bản. Liên minh giáo dục là cơ hội để thúc đẩy giáo dục toàn diện con người, bảo đảm xây dựng một thế giới nhân văn hơn. Về bản chất là làm cho người trẻ khám phá ra kế hoạch của Chúa trên mỗi người.

Về trường học-cộng đồng, Đức Thánh Cha nói đó là một thực tế mở ra tương lai, bao gồm những người trực tiếp tham gia vào quá trình giáo dục. Như thế, những người này mang lại sức sống cho một cộng đồng với nhiều vai trò khác nhau nhưng hội tụ mục tiêu, có đặc điểm của một cộng đoàn Kitô và con người được gắn kết bằng bác ái.

Ở điểm này, Đức Thánh Cha cám ơn các cha mẹ vì đã tham gia vào quá trình này, đồng thời mời gọi họ tích cực đề xuất, ngay cả khi đối diện các ý kiến khác nhau, các giá trị của của Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu. Bởi vì “Các xác tín tôn giáo về ý nghĩa thánh thiêng của sự sống con người cho phép chúng ta thừa nhận những giá trị nền tảng của nhân tính chung, những giá trị mà nhân danh chúng, người ta có thể và phải cộng tác, xây dựng và đối thoại, tha thứ và phát triển; và như thế cũng cho phép quy tụ các giọng ca khác nhau để cùng hát lên một bài ca tuyệt mỹ và hòa hợp” (Fratelli tutti, số 283).

Đức Thánh Cha tiếp tục đề cập đến chức năng sư phạm của thời gian. Theo đó, giáo dục không kết thúc ở trường học, nhưng được thực hiện trong suốt cuộc đời, như dụ ngôn gieo hạt trong Tin Mừng Marcô. Công việc của cha mẹ và các giáo viên khó khăn và tế nhị thực hiện trong suốt các giai đoạn nhằm đem lại kết quả bất ngờ trong tương lai. Trong khi chờ đợi cần phải “tận dụng thời buổi hiện tại” (Ep 5, 16) và can đảm đối diện với những thách đố hiện tại.

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha quan tâm đặc biệt đến trí tuệ nhân tạo. Ngài viết: “Để đối phó với thách đố này, vốn không chỉ liên quan đến đạo đức nhưng còn liên quan đến đào tạo sự thông minh và phán đoán của con cái anh chị em, của tất cả giới trẻ. Về điều này, tôi bảm đảm Giáo hội ở bên cạnh anh chị em. Ở đây, có một công việc phân định và tôi mời gọi anh chị em thực hiện với toàn thể cộng đồng và giáo dục cùng ánh sáng của Giáo hội, bởi vì thách đố này không thể giải quyết một mình”.

Theo Vatican News (01/6/2024)

 

61    02-06-2024