Sidebar

Thứ Sáu
24.05.2024

Đừng ngại nói và làm chứng cho Sự Thật


religious world that defies god 1 3Người ta vẫn nói rằng “sự thật mất lòng”. Vì thế, người ta sợ sự thật, sợ nói thật, nhất là sự thật và lời nói thật ấy liên hệ tới người khác và có thể liên luỵ tới bản thân. Đức Giêsu trong Tin mừng hôm nay không làm như thế. Ngài nói thẳng, nói thật, dẫu cho lời nói thẳng nói thật ấy có thể gây hại cho Ngài.

Thật thế, vào thời Đức Giêsu, các kinh sư và các biệt phái là những người thế giá trong dân, thậm chí là người có ảnh hưởng lớn trên dân tộc. Vậy mà trước thái độ giả hình, giả tạo, dối trá của họ, Đức Giêsu đã không ngại lên án: “Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người pharisêu đạo đức giả; khốn cho các ngươi là những kẻ dẫn đường mù quáng”. Ngài không lên án một lần mà đến ba lần “khốn cho các ngươi”, và một lần Ngài nói thẳng vào mặt họ "đồ mù quáng”.

Vì là người thế giá, có tầm ảnh hưởng lớn trên dân nên họ tự cao tự đại. Họ tưởng rằng lời họ nói luôn đúng, cách họ nghĩ luôn sáng suốt, và cách hành động là chính xác, không cần bất cứ ai phải nhắc nhở, và thậm chí họ không cần phải học hỏi hay mở lòng ra tiếp nhận bất kỳ chân lý nào. Do đó, Đức Giêsu muốn cho họ thấy rõ họ là ai. Họ là những người đạo đức giả, bởi vì họ khoá cửa Nước trời không cho thiên hạ vào; họ rảo khắp nơi để rủ cho được một người tòng giáo, rồi lại làm cho họ đáng sa hoả ngục gấp đôi.

Họ cũng là những kẻ dẫn đường mù quáng bởi họ dạy sai chân lý. Họ cho rằng vàng trong đền thờ quý hơn đền thờ, lễ vật trên bàn thờ quý hơn bàn thờ, trong khi đền thờ là nơi Thiên Chúa ngự, bàn thờ là nơi làm cho lễ vật trở nên của thánh. Làm như thế là Ngài muốn dạy họ bài học khiêm nhường, sẵn sàng mở lòng ra đón nhận điều hay, điều phải, nhờ đó mà tiếp nhận chân lý. Chân lý đích thực ở đây chính là Đức Giêsu. Ngài là chân lý và là thầy dạy chân lý, là con đường là sự thật và là sự sống, là cầu nối dẫn nhân loại đến với Chúa Cha “không ai đến được với Cha mà không qua thầy”.

Con người ngày nay đang sống trong một thế giới đầy gian dối, gian dối trong suy nghĩ, gian dối trong lời nói, gian dối trong hành động. Vì sống trong một thế giới như thế, người ta ngại nói sự thật, không muốn lên tiếng trước bất công, không muốn đấu tranh cho công bằng, dễ thoả hiệp với bất công và gian dối. Vì thế, họ không còn còn khao khát chân lý và càng không nỗ lực tìm kiếm chân lý. Nguyện xin Chúa cho các tín hữu luôn can đảm nói lên tiếng nói của sự thật, sống thật với lòng mình, với anh em, sẵn sàng mở lòng ra cho Chân Lý. Xin cho mọi người biết yêu mến và nỗ lực tìm kiếm để gặp được Chân Lý cứu độ là chính Chúa. Amen!

Nhóm suy niệm BC

507    26-08-2019