Sidebar

Thứ Ba
27.09.2022

Em Chiara Valenti 6 tuổi kể chuyện Giáo hoàng Phanxicô khi ngài còn nhỏ

 

Ngài có nói “No way!” (Không!) khi đến giờ cầu nguyện không?

Bây giờ ngài là giáo hoàng, ngài không nói “không” với thánh giá ngài phải mang vì tình thương đối với Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Thầy phó tế Pedro và ông Richard Valenti dành thì giờ để chia sẻ với các con của ông Richard về Giáo hoàng Phanxicô và sinh nhật của ngài. Bài viết ngắn sau là nội dung buổi nói chuyện này.

Thầy phó tế Pedro và ông Richard nói: “Một trong những chuyện chúng tôi cảm mến Đức Phanxicô là ngài trung thực với con người của mình. Những gì mình thấy là những gì mình có được. Chúng tôi nghĩ rằng hầu hết đều tin ngài đã đấu tranh với cuộc sống, cũng như chúng ta đấu tranh với cuộc sống của mình, mọi người cảm thấy mình gần với ngài. Ngài không chỉ nói mình là kẻ có tội, ngài còn không sợ người khác thầy mình đang xưng tội. Ngài cười, nói đùa, tức lên  và không sợ nói mình không biết hoặc không cần giúp đỡ. Tôi nghĩ chúng ta có thể hình dung ngài đang ném đồ chơi một hoặc hai lần.”

“Thật cảm hứng và xúc động khi thấy giáo hoàng đã chạm đến quả tim của biết bao nhiêu người trẻ và cả những em còn rất nhỏ. Khi lớn lên, các em sẽ học để đi với Chúa Kitô và cùng với Mẹ Maria vác thánh giá cho Chúa Giêsu.

 

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

456