Sidebar

Thứ Sáu
23.02.2024

Fatima - Mẹ thăm nhà

img5703


Hôm nay rước Mẹ thăm nhà,

Nài xin Mẹ nhé mãi là ở luôn.

Gia đình con lắm tủi buồn,

Rượu con đã cạn sầu vương nỗi niềm…

 

Mẹ nhìn thấu hết muộn phiền,

Xin thương giúp chúng con liền Mẹ ơi.

Mẹ là sao sáng rạng ngời,

Chiếu soi tâm khảm thấu lời con xin.

Giúp con phó thác, cậy tin,

Xin vâng như Mẹ, giữ gìn yêu thương.

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

86