Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

Gia đình Agape Vĩnh Long: Một ngày hành hương

image1-11


Gia đình Agape có một ngày hành hương và sống với nhau. Hai nhóm Agape Chợ Lách và Vĩnh Long xuất phát ở 2 điểm khác nhau nhưng có một điểm hẹn chung là Đức Mẹ Núi Cúi. Sau khi gặp nhau dưới ảnh Mẹ, cả gia đình Agape cũng dâng lên Mẹ lời Kinh Kính Mừng để tạ ơn và nhờ Mẹ cầu bình an cho mọi người, nhất là cho sự phục vụ của gia đình. Rồi cùng bước đến gần Mẹ hơn để dâng những lời nguyện cá nhân. Khoảng 10g cha PGĐ Laurent Nguyễn Thanh Dũng và cha Philipphê Minh Trương Thanh Sơn dâng thánh lễ kính Mẹ cùng gia đình Agape. Trong bài giảng lễ cha PGĐ Laurent mời gọi mọi thành viên gia đình bắt chước Mẹ khiêm nhường để ghi nhớ mọi biến cố trong lòng. Noi gương Mẹ chắp tay cầu nguyện cùng Chúa. Cùng với Mẹ nhìn xuống để việc phục vụ của mình có ý nghĩa là việc của yêu thương: yêu thương nhau và yêu thương người đau khổ mà mình có cơ hội để phục vụ. Tất cả là để làm sáng danh Chúa chứ không phải khoe mình.

Sau giờ lễ cả gia đình quây quần bên nhau trong bữa cơm trưa. Cả đoàn cùng nhau tham quan một điểm du lịch trong ngày sống bên nhau rồi chia tay.

Nhờ ơn Mẹ cùng với tinh thần bác ái sẵn có ước mong gia đình Agape phục vụ tốt hơn nữa. Nhưng luôn đặt việc phục vụ trong yêu thương và tôn trọng, trên tinh thần làm Danh Chúa cả sáng.

image0-412
 image6123
 image7-2
 image2123

 

CTV Caritas VL

395