Sidebar

Thứ Hai
04.12.2023

Gia đình Bác Ái Têrêsa chia sẻ cuối năm

Ngày 24 tháng Chạp, gia đình Bác Ái Têrêsa VL phối hợp với đoàn y bác sĩ quận 4 TP HCM đi thăm Tết 
+ các nữ tu hưu dưỡng hội dòng MTG CM
+ Các bà neo đơn trong khuôn viên hội dòng
+ các trẻ em mồ côi ở hội dòng MTG Cái Nhum
+ các cha hưu dưỡng Vĩnh Long
Các cha và các dì đã trọn đời hiến thân phục vụ. Bây giờ lui vào góc khuất, xứng đáng được nhớ ơn. 

83705925n

090923753472n
0923753472n
837059255
download123456
733