Sidebar

Thứ Bảy
10.12.2022

317

Đầu tháng Mười, khi đọc được thông báo của Tòa Tổng Giám Mục về việc các nhà thờ có thể dâng Thánh lễ hằng ngày dù có những hạn chế nhất định, tôi đã reo lên...

 

436

Hôn nhân là một vấn đề quan trọng, không chỉ đối với bản thân hai người kết hôn, nhưng còn đối với gia đình, xã hội và Giáo Hội. Bởi thế, trước khi tiến đến hôn...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>